01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

بیانیه جمعی: «ما مردم جهان دیگر تحمل نمی‌کنیم!»

اعلامیه‌ی «ما مردم جهان دیگر تحمل نمی‌کنیم!» در رابطه به ماهیت جنگ در نوار غزه به تاریخ ۱۷ عقرب (آبان) ۱۴٠۲، از سوی جنبش حرکت برای تغییر با بیش از ۷۳٠ تن و نهادهای امضاکننده منتشر شد. در این اعلامیه تاکید شده است: ما مردم جهان دیگر تحمل جنایت‌های هولناکی که این سیستم به وجود می‌آورد را نداریم! باید به هر دو پوسیده‌ی بنیادگرایی دینی اسلامی و امپریالیسم/صلیبی نه بگوییم! باید به جنایت‌های جنگی دولت بنیادگرا و فاشیست اسرائیل و هولوکاست غزه نه بگوییم! ما باید به جنایت‌های جنگی گروه‌های بنیادگرای اسلامی مانند حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، حوثی‌ها و … نه بگوییم! و برای ساختن راهی دیگر در کنار هم بایستیم. ما مردم جهان از ملت یهود می‌خواهیم که به جنایت‌های هولناک دولت اسرائیل در غزه نه بگویند! و هم‌چنین از ملت فلسطین نیز می‌خواهیم که نگذارند که مقاومت چند دهه‌ی‌شان توسط نیروهای بنیادگرا دینی اسلامی یا نیروهای پروامپریالیستی مصادره شود. هر جایی از جهان که زنجیر منحوس این سیستم بشکند، آن‌جا پایگاهی برای انقلاب جهانی و سرنگونی سیستم سرمایه‌داری-امپریالیستی خواهد بود. ما مردم جهان دیگر تحمل نمی‌کنیم!

ما مردم جهان با بهت و حیرت شاهد جنایت جنگی و هولوکاست دیگری توسط دولت بنیادگرا و فاشیست اسرائیل در غزه هستیم. هزاران انسان در غزه کشته و زخمی شدند که اکثرشان کودکان و زنان هستند که به دلیل بمباران‌های دولت اسرائیل زیر آوارها دفن شدند. دو میلیون انسان در محاصره کامل در غزه قرار داشته و دست‌رسی به آب آشامیدنی و غذا ندارند، شفاخانه‌ها (بیمارستان‌ها) برای درمان زخمی‌ها امکانات ندارند. این گوشه‌ای کوچک از جنایت‌های دولت اسرائیل در مقابل مردم تحت ستم فلسطین است.

      بینی‌خمیری (سازمان ملل) دولت‌های امپریالیستی که توسط آن جنایت‌های خود را در جهان توجیه می‌کردند و برای خود رو و آبرویی در بین ما مردم جهان دست‌وپا می‌کردند کارایی خود را از دست داده است. پرده‌ی دروغ و ریا در جنایت غزه توسط دولت اسرائیل و حامیانش پاره شده است و هر چی عریان‌تر سیستم سرمایه‌داری-امپریالیستی چهره‌ی پلید خود را در دو پوسیده‌‌ی بنیادگرایی دینی و امپریالسم/صلیبی نشان داده است.

      ولی بدبختانه ما شاهد این نیز هستیم که مقاومت چند دهه‌ی مردم تحت ستم فلسطین در مقابل سرکوب دولت بنیادگرا و فاشیست اسرائیل توسط گروه‌های بنیادگرای دینی حماس و جهاد اسلامی یا توسط نیروهای پروامپریالیستی تشکیلات خودگردان فلسطین مصادره می‌شود. نظم جهانی به دلیل حاد شدن تضادهای قطب‌های امپریالیستی چین-روسیه و آمریکا-اروپا برهم خورده است و خواهان نظم دیگری‌ست. این وضعیت نادری‌ست و در مقابل ما مردم جهان فرصتی قرار داده است تا انتخاب کنیم. یا به سیستم سرمایه‌داری-امپریالیستی که هر روز جنایتی هولناک خلق می‌کند، نه بگوییم یا از دامان یک پوسیده (امپریالیسیم) به دامان پوسیده‌ی دیگر (بنیادگرایی دینی) بیفتیم.

      حمله‌ی ناگهانی و جنایت‌کارانه‌ی گروه بنیادگرای دینی اسلامی حماس به مردم تحت ستم یهود، و عمل‌کرد جنایت‌کارانه‌ی دولت اسرائیل به این حمله و قربانی شدن مردم تحت ستم فلسطین و مردم تحت ستم یهود چنین به نظر می‌آید که به یک‌باره‌گی آب به لانه‌ی مورچه‌ها ریخته باشند و طبقه‌ی حاکمه‌ی دولت‌های مختلف به این حادثه واکنش نشان دادند. این که چنین مانند مورچه‌هایی که به لانه‌اش آب ریخته شده باشد، همه دولت‌ها به تکاپو افتادند برای صلح نیست، بل آمادگی برای جنگ جهانی سوم است که به یقین جنگ اتمی خواهد بود و بشریت را با خطر نابودی روبه‌رو خواهد ساخت.  

      جنگ گروه‌های بنیادگرای حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، حوثی‌ها و…  با دولت بنیادگرا و فاشیست اسرائیل که تا حالا ده‌ها هزار انسان بخصوص زنان و کودکان بخصوص در غزه قربانی گرفته است؛ جنگ ما نیست؛ این جنگ دو پوسیده‌ی بنیادگرایی دینی و امپریالیسم/صلیبی است و قربانی اصلی آن مردم تحت ستم فلسطین و یهود می‌باشند. حمایت از هر یک از این دو پوسیده، یا نقد هر یک بدون نقد دیگری که این سیستم به عنوان دو آلترناتیو پوسیده در مقابل ما مردم جهان قرار داده است، به تقویت و رشد هر دو می‌انجامد. همچنین راه حلی که دولت‌های امپریالیستی پیش رو گذاشتند که همان تشکیل دو کشور مستقل است نیز نمی‌تواند به این ستم پایان بدهد و چیزی نیست جزء برگرفته شده از این دو پوسیده! اگر دو کشور فلسطین و اسرائیل ایجاد شود، دولت فلسطین، دولت وابسته و پوشالی مانند دولت وابسته و پوشالی افغانستان خواهد بود که بعد از بیست سال و حاد ساختن تضادهای اجتماعی و هر چی عمیق‌تر کردن مشکلات مردم تحت ستم توسط گروهی بنیادگرا و فاشیست طالبان سرنگون شد.

      ما در درون سیستم سرمایه‌داری-امپریالیستی زندگی می‌کنیم و با سرکوب هر روز افق دید ما را نیز محدود ساخته و برای ما چارچوب فکری و افکاری نیز خلق می‌کند و در مقابل ما دو آلترناتیو پوسیده بنیادگرایی دینی اسلامی و امپریالیسم/صلیبی را قرار می‌دهد. اما ما مردم جهان می‌توانیم با وحدت با هم راه دیگری را بسازیم و به شرطی که گرفتار خود فریبی یا قربانی نادان فریب نشویم. سیستم سرمایه‌داری-امپریالیستی تضادهایی مانند ستم بر ملت‌ها را شکل داده و حاد ساخته است و از حل مثبت آن نیز ناتوان است. هر چی این تضادها حاد می‌شود خواهان پاسخ رادیکال‌تر خواهد بود و در درون این سیستم پاسخ ارتجاعی را نیروی‌های بنیادگرا خواهند داد.

      اما ما مردم جهان دیگر تحمل جنایت‌های هولناکی که این سیستم به وجود می‌آورد را نداریم! باید به هر دو پوسیده‌ی بنیادگرایی دینی اسلامی و امپریالیسم/صلیبی نه بگوییم! باید به جنایت‌‌های جنگی دولت بنیادگرا و فاشیست اسرائیل و هولوکاست غزه نه بگوییم! ما باید به جنایت‌های جنگی گروه‌های بنیادگرای اسلامی مانند حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، حوثی‌ها و … نه بگوییم! و برای ساختن راهی دیگر در کنار هم بایستیم. ما مردم جهان از ملت یهود می‌خواهیم که به جنایت‌های هولناک دولت اسرائیل در غزه نه بگویند! و همچین از ملت فلسطین نیز می‌خواهیم که نگذارند که مقاومت چند دهه‌یشان توسط نیروهای بنیادگرا دینی اسلامی یا نیروهای پروامپریالیستی مصادره شود. هر جایی از جهان که زنجیر منحوس این سیستم بشکند، آن‌جا پایگاهی برای انقلاب جهانی و سرنگونی سیستم سرمایه‌داری-امپریالیستی خواهد بود.

نهادهای حمایت کننده:
جنبش حرکت برای تغییر
جنبش زنان به سوی آزادی
فرهنگ خانه افغانستان
همیاری زنان افغانستان 

اسامی:

ابراهیم علیزاده، ابراهیمی صاحب، ابوبکر مهرابی، احد احدی، احسان الله احمدزی، احسان نور، قیوم عادتی، احسان‌الله احمدز، احمد احمدی، احمد الله احمد بشیر خیری، احمد تابش اندرابی، احمد تمیم حبیبی،  احمد جواد میرزایی، احمد حسینی،

احمد حنیف آقا زاده، احمد خالد خالقی، احمد رشاد بلخی، احمد رضایتی، احمد زکرالله بگرام،

احمد شاه طاهری،

احمد شاه ولی‌احمد شعیب سروری،  احمد فرید احمدی، احمد مرتضی رضایی، احمد هاشمی، احمد وکیل حق جو، احمد ولی شغنان،  احمد یاسر نبرد، احمدی صاحب، احمدیار حقوقی، ادریس رخه، ادریس شافی، ادریس شریفی، ادریس کوهستانی، آرزو وهابی، ارسلان خالد، آرش تنها،  آرش حمیدی، آرش همدرد، ارشاد شاهین، ارغوان صداقت، آریا حق شناس، آرین عفت، آزاده، آزیتا کاکر، اسحاق اکبری، اسد پولادوند، اسما روفی، اسماء آستان، اسماء رسام، اسماعیل ننگرهاری، اسماعیل یوسفی، اشرف نورستانی، اشکان موصوفی، افتخاری،  اکبر حسینی،  امران نوایی، امید حلیم، امیر آریا، امیر از ایران، امیر امیری، امیر پوپل،

 امیر جان فدایی، امیر حسن زاده، الهام امیر، الهام لایقی، الهام مالکی، الهام الیاس، آناهیتا فروتن،  اناهیتا نظیمی،  انجنیر ابراهیم، انجنیر نجیب نجیب زاده، اندیشور خراسانی، انیل حبیبی، اورجهان شمس،آلا اخگر، ایرج عارض،

ایمان احمدزی، بارانا هاشمی، باسط بغلانی، بایر شاه تیموری، بخت الله بختیار، بریالی عزت خیل، برین الفت، بسم الله فاروق، بصیر سیرت

بلقیس لطیفی، بنفشه بهشتی، بنفشه کابلی، بنیامین عزتی، بهار دانش جو، بهاره برات، بهاره تابش، بهرام تیموریان،  بهرام فرنیا، بهرام موسوی، بهروز بغلانی، بهشته بهشت، بیژن بارز، پاینده محمد شریفی، پروانه پرستش، پیمان، پروین پوران، پروانه نیک اندیش،   پروین حیاء،  پیمان جمال‌زاده، تابش دشتی، تابش ولی زاده، تمنا احمدیار، تمنا فیاض، توحید عمری، توفیق ابراهیم، تیمور وارثی، ثریا سیرت، ثنا الله خاکسار، ثنا حیاء، جان امر خیل، جان صبوری،  جسور نورزاد، جعفر دهقان، جمال الدین جفا، جمشید بدخش، 

 جمشید وهاب، جمیله پلوشه، جنرال برات خان،جنرال شهاب سلطانی،  جهان‌گیر سید خیلی، خواجه امیر مهربان، جواد امرخیل، جواد جویا، جواد حمیدی، جواد کمال زاده، حاجی رومل رحمانی،حاجی صلاح، حاجی قیس جسور، حارث طوفانی، آسنات حساس

حامد ابراهیمی، حامد حمیدی، حامد فرازی، حبیب الله همراز، حبیب رسول رسولی، حبیب شاه شاهی، حبیب شاه شاهین، حسنا احمدی، حسنا شفق،  حسیب الله صفایی، حسیب گلبهاری، حسیب‌الله عزیزی، حسین حسینی، حسین حیدری، حسین خواجه زاده، حشمت الله سرفراز، حفصه خراسان،  حفیظ الله دوستم،  حفیظ الله صادقی، حفیظ الله محیطی، حکیم الله حکام، حکیم الله فروتن، حلیم رحمتی، حلیمه صافی، حمزه شکردره،  حمزه صدیقی،  حمید الله احسان، حمید حدیث،  حمید حسن، حمید سجادی، حمیده حمید،  حمیده خلیلی، حمیرا میرزایی،  حوا شینواری، حیدر زازی، حیرت الله استالف، خاطره حمید،  خاطره ملک زاده، خاطره واحدی، خالد انگار، خالد نبی زاده، خالده درخشانی، خان امین الله فرخاری، خان زاده، خانزین مبارز، خدیجه بهاری، خدیجه طوفان، خلیل الله خلیل، خواجه نجیب صدیقی، خیرمحمد ملکی، داریوش باقی، داوود آریا، دایان دلشاد مالک، دایانا عبدالمسیح،  دکتر رفیع الدین ناصری، دنیا رستمی، دنیا فنی زاده،  دیبا حیات،  دیبا کوهسار، ذاکر ذاکرین، ذبی پویا، ذبیح الله عمانیار، ذبید سرود، ذکی پروانی، ذکیه درخشان، راحیل حیات، راشد آریا، راشدین نجرا، راضیه هاشمی، رامین سید خیلی، رامین شاهینی، رامین کریمی، ربیع بازارکی، رجا راهش، رحمان رحمانی، رحمت الله رحمت، رحیم رسا، رحیم سخی زاده، رستم خوشگام، رسول داد خاکسار، رضا بهرام،  رضا علینژاد، رفیع سلطانی، رفیع منصوری، رقیب رقابتی، رقیب نواب،روشنک روشن‌گر،  رمزیه پناهی، رمضان اقبال، روح الله روان، روح‌الله انوری، روح‌الله موسوی، روحان‌الدین غفوریان، روحان روحانی، روحید علی زاده، روژان نامدار، روف الدین رفاع، رومان آشنا، رویا بهروز، روینا بایانی، رئیس اسبق دبیر خانه مجلس سنا، زاهد افغان دوست، زاهد محمدی،  زبیرالله کوهدامنی،

 زحل مجیدی، زکریا رازی،زلگی خان آقا، زلمی پشتون،  زلمی زدران،  زلیخا خان زاده،  زلیخا صفتی، زمری میرخیل خان، زهرا احمدی، زهرا حسن زاده، زهرا رضایی،  زهره مزاری، زهیر امینی، زیبا امینی، زیبا گل بدخشی، زیبا نوری، زینب آرامش، زینت سعیدی، ساحل حق پرست، ساحل وصلت، سارا دهقانی، سامعه حشام،سبحان الله سالنگی، ستاره حوریان، سترا (سمن)، سجاد احمدزی، سجاد مالکی، سجیه سیراب، سحر آریا، سخی عثمانی، سردار محمد قاضی زاده،سحر، سوفیا،  سروش صحت، سعادت خان کریمی،

سعادت درخشنده،سعید رازق،  سعید ساحل سعیدی،  سعید صیادی، سعید مصور، سعید مصور عادل، سعید معروف عرفانی، سعید نقیب بگرام، سکندر داوود زی، سلسله اقبال، سلطان عزیز پرتو،  سلما سروری، سلما سلیمانی، سلما هاشمی، سلیم سلمان، سلیمان نوابی،

سما هاشمی، سمیر حسنی، سمیر رسولی، سمیر عمری، سمیرا هلمندی، سمیع الله عزیز، سمیع حبیب،

سمیع‌الله اندرابی، سمیه فیضی، سومن سیار، سونیا احمدی، سونیا احمدی، سیاه مو رویان،

 سیاوش قربانی، سید آغا سخی،سید انصار هاشمی، سید رفیع سادات، سید ظاهر هاشمی،  سید یاسین سادات، سیدزاده صاحب، سیر احمد، سیر احمد بکتاش، سیر امیر زاده، سیما توحید، سینا بلخی، شاداب حمیدی، شاه پارسا لطیفی، شاه ذبیر،

شاه ولی خان‌شاهپور ریاض، شاهد فاروقی، شایق شرافت، شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، شبنم تابان، شبیر شریف، شرف عارضی، شریف عزیزی، شریف‌الله اندرابی، شعیب امینی،  شعیب شجاع، شفیق الله شهریار، شفیق‌الله اندرابی، شفیقه شفق،

شقایق اصیل، شکیب شغنان، شکیبا داوود،

شکیبا شکران، شکیلا امیری، شهاب‌الدین بلوچ،  شهزاد شاهی، شهزاد عریان، شهزاد مرادی، شهزاده آرش، شهید افشار، شهیر دیار، شیر آغا شبرغانی، شیرشاه پنجشیری، شیرین آغا گلذار، شیلا حکیم، شیما عراف، صالح صالحی، صالح صلاحی، صحیل صحابی، صدف هراتی، صدیق صدیقی، صفا صفاری، صفا مروه، صفت الله محمودی، صفحه‌جام آزادی، صفی‌الله صافی،صمیم حکیمی، صمیم حلیمی، طاهر طاهریان، طاهره شمس،

طاهره میزاده،  طوفان عرب، طوفان نادری،

طوفان نظامی،  طیبه قیس،  ظفر جاوید، ظهیر صافی، عارف احدیار، عارف احمدی، عاشق الله عشقری، عاطف الله دانش، عاطفه صوفی زاده،

عبدالاحد سعادت،  عبدالاحنان روفی،  عبدالباقی پنجشیر، عبدالحق عزتی، عبدالخالد نجیب، 

عبدالرحمن صالحی، عبدالرزاق رازقی، عبدالستار روستایی، عبدالشکور چهاردی، عبدالفتاح قیومی،

عبدالله عابد، عبدالله عبدالهی، عبدالمنان فرقانی،

عبدالهی نوابی، عبدالواحد کوهستانی، عبدالوارث سلطانی، عبدالوهاب عزتی، عبید الله ادوار، عبید کاظمی، عبیدالله اوریاخیل، عبیدالله عرب، عبیدالله عزیزی، عتیق الله درمان، عثمان بهروز، عثمان رستمی،

عثمان صحاب، عثمان غنی، عرب زاده، عرفان حیاتی

عرفان دولت آباد، عزرا حسینی، عزیر ملک، عزیز افتخاری، عصمت الله غفران، عظیم بشرمل، عفت دانیال، علم الدین غازی، علی احسان زاده، علی احمد ملکزاده، علی شجاعی، علی هاشمی، علیرزا جعفری، عمر پیروز، عمر خان، عمر خیام، عمر دفاع،  عمر شیرزاد،عادله محسنی، عنایت الفتی، عنایت الله محمدی، عیسی یحیا،

 عین الدین فروتن،  غفار بایانی، غفور رخه‌یی،  فاروق فرقان، فاطمه حسینی، فاطمه حسینی،فاطمه صدیقی، فاطمه قتالی، فاطمه قتالی، فاطمه میرزایی، فاطیما حکیمی، فتح علی خان، فرحناز اعتمادی، فرحناز اعتمادی، فرحناز عزیزی، فردوس پنجشیری،

فردین احمدی،  فرزاد فرامرز،فرزاد نجرابی، فرزانه فروغ، فرزانه کمال، فرشته انوری،  فرقان بخشی، فرهاد اسیر، فروزان مهرابی، فریبا سلطان زوی، فریحه جفا، فرید جان احمدی، فریده فرهمند، فریدون فرقانی، فطرت الله عبیدی، فقیر خیراندیش، فهیم رحیمی،

فواد خان، فواد خوش نصیب، فیاض سیاوش، فیاض فرزاد، فیروز احمد کریمی، فیروز احمد کریمی، 

فیصل حکیمی، فیض‌الله رزمنده، قاهر عمانی، قدسیه شجاع‌زاده، قربان علی، قسیم شاهدی، قهار درویش، قیام شمال، قیس استانکزی، قیس قیامی، کامران اکبری، کامران سنجد دره، کامل حکمران، کرشمه خوشبخت، کرشنا هاشمی، کریم خان، کریم همدرد، کریمه رحیمیار، کمال الدین کمال، کمال امانی، کوثر بیات، کیهان رامزی، گل احمد، گل آغا سامری، گل آغا شکردره، گلثوم تابش، گلثوم منگل، گلثوم منگل،گل‌چهره یفتلی،  گولزی احمدزی، لطیف الله جهانی، لطیفه جویا، لطیفه وهاب، لیلا فروهر، لینا احیاء، لینا حبیبی، لینا حیدری،  ماکان محمدی، ماکسیم مهاجر، ماهره رحمان، مبشر ملکیار، متین الکوزی، مجاهد الله سحاک، مجیب احمد احمدیار، مجیب پنجشیری، مجید انتظار، مجید نوری،

محبوب الله کاکر، محجوبه  حبیبی، محسنه امیریان، محفوظ هاشمی، محمد ادریس حقانی، محمد اسماعیل سروری، محمد بلال خطاب، محمد تابش، محمد جواد محمدی، محمد حامد نوری، محمد حجازی، محمد حکیم آغا زاده، محمد داوود ابراهیمی، محمد راشد محمدی، محمد رفیق رقابتی، محمد ریحان محمدی، محمد شاکر رازقی، محمد ضمیر زیارمل، محمد ظهر صدیقی، محمد عارف عرفانی، محمد عاصف عاصی، محمد عمان شیرزی، محمد فایض محمدی، محمد فیاض حمید، محمد لطیفی، محمد مارتین، محمد نایل،

محمد یاسر بدخشی، محمدالله شینواری، محی الدین نوروزی، مختار دوران، مختار رحیمی،  مختار زمانفر، مدثر جوادی، مدینه حیدری، مرتضی الکوزی، مرتضی امیری، مرتضی پژواک، مرتضی شاه انتهایی، مرسل سعیدی، مرسل عیار، مرضیه عطایی، مروه حبیبی، مروه سلطانی،  مریم تنها، مریم شاهین‌فر، مریم صفاخواه، مریم منزه کوهستانی، مزمل خدا داد، مژده جمالی، مژگان فراجی، مژگان محمدی،  مستان کابل، مسعود حیدری، مسعوده کوهستانی،رمسعوده وفا،

مسیح احدی، مسیح پژمان مصباح الدین نوری، مصباح پژواک، مصدق امین، مصطفی عزیزیار، مصطفی غفریان، مصطفی ویسا، معصومه موسوی، مقدس جهانی، مقیم شاه قهاری، ملک سمیر، ملک شاه عبدالهی،

 ملک شاه،  ملکه راز، ملکه مالکین، ملیحه فرخاری، منان ملک زاده، منصور نظری، منور خان مقصودی، منیر حکیمی، منیر منوری، منیژه دوراندیش، مهدی طاهری، مهدیه حسینی، مهران صدیقی، مهران غفوری،

 مهربان شریفی،محمد طارق سعیدی،مجتبی طبیبی، مرضیه هاشمی،مژگان رحیمی، مهدا نور، مهسا شهرزاد، مومنه

میر الرحمن رحمانی، میرآغا استالفی، میرویس صالح،  میرویس قیام، میلاد مشهد، مین حیات زاده، نادر شاه نادری، نادیا بخشی، نازیه بدخشی، ناصر جهان بخش،

 ناهید آرمان، ناهید زاهدی، نثار احمد، نجلا سخی، نجیب الله رحمانی، نجیب فیضی، نجیبه پهلوان، ندیم ندیمی، ندیم نیازی، نسرین حمیدی، نسیم عجاز، نسیمه همدرد، نسیمه همدرد، نصار انصاری، نصرت الله عظیمی، نصرت سروان زاده، نصیر الله اسلمی، نصیر نصیری، نصیر وکیل زاده، نظیر احمد، نظیفه طبیب زاده داد(منش)، نعمان جعفر، نعمت الله حفیظ، نعمت انتظار، نعمت‌الله سروری، نقیب الله قبایل، نگینه مظفری، نور آغا نوری، نورالله حکیمی، نوری صاحب، نومان فرید، نوید نیازی، نیاز رحیمی، نیروانا نیازی، نیکی رحیمی، نیلاب مبارز، نیلوفر همراه، نیهان،

نیهان دارا،  هارون اندیشمند، هارون دورانی، هاشم انوری، هجران غفوری، هدایت الله هادی، هدیه حیات، هریوا مرادی، هستی عاصی، هستی عاصی، هلما هاشمی، همایون داریوش، همایون کاروان، همت هاتمی،  وارث رسا، وارث سعادت، وحدت شمال، وحید الله رحیمی، وحید الله وحید، وحید تابان، وحید خراسانی، وحیده وحید، وسیق نقیب، وسیم وصال،

وسیم یاور،  وکیل احمد، ولی بگزاد، ولید پارسا، ولید حیاتی، ولیه عزیزی، ولیه عزیزی، ویدا نایاب، ویس سلیمانی، ویس نوری،  یاسمین ناظری، یاسین قاضی زاده، یعقوب هدایتی، یما امیری، یما لایق، الینا سادات،  یوسف امین، یوسف غنی زاده،

Alx Schneide, Araz, Artemis Parchami, Aylin, Bluma, Calia ,Chloris, Christin, Edgar,

 ,Elsa , Evi, Fabi, Fatima Etimadi, Fauzia Mayel, FM,  Hamida Mehrdeel,  Lara, Leon Tailor, Massouda Kohistani, Mohra barakzay, Muhiba Ruzbehan, Photographer,  Salma Aryani, Sara Mülle, Shabaana Staanikzai, Shafiqamohseni, Sophia, Soran,

 Yalmaz.