بیانیه حمایت کنفدراسیون سراسری ایتالیا از کارگران ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

کنفدراسیون سراسری ایتالیا برای کار، سی جی آی ال، طی بیانیه‌ای حمایت خودش را به مناسبت روز جهانی کارگر از کارگران در ایران اعلام کرد.

کنفدراسیون سراسری ایتالیا برای کار، قدیمی‌ترین و بزرگترین سندیکای کارگری ایتالیا می‌باشد که کارگران ایتالیا را نمایندگی می‌کند. این سندیکا با بیش از ۵ میلیون عضو از کارگران در سال ۱۹۰۶ تاسیس شده است. در حال حاضر سندیکای سی جی آی ال؛ ۱۲ صنف و قشر را در سطح سراسری در ایتالیا نمایندگی می‌کند و دارای ۱۱۵ شعبه در شهرهای مختلف ایتالیا می‌باشد. سندیکای سی جی آی ال، جزء کنفدراسیون اروپائی سندیکاها و کنفدراسیون بین‌المللی سندیکاها نیز می‌باشد

بیانیه حمایت از کارگران ایران – به مناسبت روز جـهانی کـارگر

تاریخ: ژوئن 2021

در شرایط کنونی که رژیم ایران پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندان ایرانی را نقض می‌کند؛ نقض سیستماتیک حقوق کارگران در ایران، توسط رژیم حاکم بر این کشور طی سالهای گذشته مستمرا ادامه داشته است. شرایط معیشتی اقشار مختلف ایرانی بویژه کارگران، در حال حاضر بسیار سخت و میلیون‌ها نفر در زیر خط فقر بسر می‌برند.

مهمترین مؤسسات تولیدی و اقتصادی که کارگران در آن اشتغال دارند در دست سپاه پاسداران ایران و یا ارگانها و عوامل خصوصی وابسته به آن است كه حداکثر فشار و سرکوب را بر کارگران اعمال می‌کنند. این در شرایطی است که بسیاري از کارگران ماه‌ها و یا سال‌ها حقوق خودشان را دریافت نكرده‌اند. وضعیت کارگران هر روز وخیمتر می‌شود و فقر و بیکاری و تورم، مرز بسیار شدید، پیدا می‌کند. طی یک سال گذشته، هزاران کارگر کارخانه‌های تولیدی و صنعتی در شهرهای مختلف ایران، در اعتراض به پرداخت نکردن دستمزد‌های اولیه خود و نداشتن هیچگونه حق بیمه و یا مزایای دیگر اعتصاب کردند که تعدادی از آنها کماکان ادامه دارد.

رژیم ایران مطابق با کنوانسیونهای بین‌المللی کار، که ایران یکی از کشورهای عضو آن است ،حقوق و آزادیهای اتحادیه‌ها‌ی کارگری را به رسمیت نمی‌شناسد  

در آستانه روز جهانی کارگر؛ در همبستگی با کارگران ایرانی، ما از اعتراضات و اعتصابات آنان در ایران برای رسیدن به حقوق اولیه خودشان، حمایت می‌کنیم.

ما به مناسبت روز جهانی کارگر؛ ضمن حمایت از کارگران ایرانی، از عموم مراجع و ارگان‌های مدافع حقوق كارگران می‌خواهیم؛ پایمال کردن حقوق اولیه کارگران ایرانی را محکوم کنند.

ما از عموم فدراسیون ها‌، اتحادیه‌ها و سندیكاهاي كارگری در كشورهاي مختلف می‌خواهیم به این اعلام همبستگی کارگران پیوسته، از هر طریق ممکن كه مي‌توانند، به یاري آنها در ایران شتافته و از خواسته‌هاي به حق‌شان حمایت كنند.

ما از سازمان ملل و سازمان بین المللی کار می‌خواهیم از حقوق اولیه کارگران ایران و نقض سیستماتیک آن توسط رژیم ایران، محافظت کنند .

بیانیه حمایت کنفدراسیون سراسری ایتالیا از کارگران ایران به مناسبت روز جهانی کارگر. امضا روبرتو روسینی دبیرکل سندیکای کارگران سی جی آی ال – استان پزارو -اوربینو، ایتالیا

Share: