آرزوی ایالات متحده برای ادامه گسترش تدریجی ناتو به سمت مرزهای فدراسیون روسیه، سناریویی با پیامدهای گسترده و غیرقابل پیش بینی ایجاد کرده است که می شد از آن اجتناب کرد.

تهاجمات نظامی ایالات متحده و ناتو در مناطق هم مرز با روسیه در ماه‌های اخیر، که پیش از تحویل سلاح‌های مدرن به اوکراین و به محاصره نظامی مترقی می‌شود، به خوبی آشکار است.

بررسی جدی و صادقانه وضعیت فعلی اوکراین بدون بررسی دقیق ادعاهای مشروع فدراسیون روسیه علیه ایالات متحده و ناتو، عواملی که منجر به توسل به زور و عدم رعایت اصول قانونی و هنجارهای بین المللی می شود، امکان پذیر نیست. کوبا قاطعانه از این ادعاها حمایت می کند و این یک نقطه مرجع اساسی علیه هژمونیسم، سوء استفاده از قدرت و بی عدالتی، به ویژه برای کشورهای کوچک است.

کوبا حامی حقوق بین الملل و متعهد به منشور سازمان ملل است که همیشه از صلح دفاع می کند و استفاده یا تهدید به زور علیه هر کشوری را رد می کند.

ما عمیقاً برای از دست دادن جان بیگناهان در اوکراین متأسفیم. مردم کوبا روابط نزدیکی با مردم اوکراین داشته و دارند.

تاریخ، دولت ایالات متحده را مسئول عواقب یک دکترین نظامی تهاجمی فزاینده در خارج از مرزهای ناتو خواهد دانست که صلح، امنیت و ثبات بین المللی را تهدید می کند.

نگرانی ما با تصمیم اخیر ناتو برای فعال کردن مکانیسم بحران اتحاد برای اولین بار، افزایش یافته است.

نادیده گرفتن خواسته‌های منطقی روسیه برای تضمین‌های امنیتی و تصور اینکه روسیه با تهدید مستقیم امنیت ملی خود کنار خواهد آمد، اشتباه بود. روسیه حق دفاع از خود را دارد. صلح با محاصره و انزوای دولت ها حاصل نمی شود.

پیش نویس قطعنامه درباره وضعیت اوکراین که در ۲۵ فوریه توسط شورای امنیت تصویب نشد و قرار است به مجمع عمومی ارائه شود، به عنوان کمکی واقعی برای یافتن راه حل برای بحران فعلی در نظر گرفته نشده است.

برعکس، متنی نامتعادل است که دغدغه های مشروع همه دست اندرکاران را در نظر نمی گیرد. همچنین مسئولیت کسانی را که اقدامات تهاجمی را که منجر به تشدید این درگیری شد، تحریک یا انجام دادند، به رسمیت نمی شناسد.

ما از راه حل دیپلماتیک جدی، سازنده و واقع بینانه برای بحران کنونی در اروپا از طریق راه های صلح آمیز، تضمین امنیت و حاکمیت همه و همچنین صلح، ثبات و امنیت منطقه ای و بین المللی دفاع می کنیم.

کوبا ریاکاری و استانداردهای دوگانه را رد می کند. لازم به یادآوری است که در سال ۱۹۹۹ ایالات متحده و ناتو با نقض منشور سازمان ملل متحد، با تهاجمی تمام عیار علیه یوگسلاوی، کشوری اروپایی را برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی خود متلاشی کردند، و انسان های بسیاری را در معرض خطر قرار دادند.

ایالات متحده و برخی از متحدانش چندین بار از زور استفاده کرده اند. آنها برای ایجاد تغییر رژیم و مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر که در برابر منافع سلطه آن ها سر خم نمی کنند و از تمامیت ارضی و استقلال خود دفاع می کنند، به کشورهای مستقل حمله کرده اند.

آنها همچنین مسئول مرگ صدها هزار غیرنظامی هستند، که آنها آن را به عنوان “خسارت جانبی”، میلیون ها آواره، و ویرانی گسترده در سراسر سیاره ما در نتیجه جنگ های غارتگرانه خود توصیف می کنند.

هاوانا، ۲۶ فوریه ۲۰۲۲

منبع: گرانما