دانشگاه_تربیت_مدرس

تجمع از ساعت ١۲ الی ١۴

تاریخ: شنبه ۲۸ آبان‌خونین ۱۴۰۱

مکان: روبروی سالن چمران (بلوک ۶ فنی)

مطابق با بیانیه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ (فوق) دانشجویان تربیت مدرس، ما دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، بنا بر وظیفه‌ی دانشگاهی و مسئولیت اجتماعی خود در اعتراض به فضای امنیتی ایجاد شده و سرکوب فراگیر و جنایات بی‌سابقه توسط نهادهای به ظاهر برقرارکننده امنیت و کشتار بی‌رحمانه‌ی کودکان، دانشجویان و هم‌وطنان عزیزمان، با در دست داشتن اسامی و تصاویر کودکان کشته‌شده، در سکوت تجمع خواهیم کرد. همچنین مراسم شامل یادبود و روشن کردن شمع خواهد بود.

از تمامی دانشجویان و اساتید دعوت می‌شود در این تجمع شرکت نموده و برای نهاد دانشگاه و انسانیت خود ارزش قائل شوند.