کارمندان رسمی و پیمانکاری پروژه‌های نفتی‌ آبادان اعلام کردند، در حمایت از قیام سراسری از روز شنبه ۳۰ مهر به اعتصاب سراسری می‌پیوندند

کارمندان رسمی و پیمانکاری پروژه‌های نفتی منطقه آبادان، طی بیانیه‌ای از قیام سراسری مردم ایران حمایت کردند. این کارمندان با اشاره به سرکوب مردم توسط ماموران امنیتی حاکمیت، خواهان پایان دادن به این اقدامات و جمع شدن ماشین کشتار از کف خیابان شدند. آنها اعلام کردند، در حمایت از قیام سراسری مردم ایران از روز شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ اقدام به اعتصاب می‌کنند. متن کامل بیانیه در زیر آمده است:

بیانیه کارمندان و کارگران رسمی و پیمانکاری پروژه‌های نفتی منطقه آبادان

به نام ایران و به نام آزادی

در شرایطی که بیش از یک ماه از قیام سراسری مردم ایران علیه حاکمیت ظالم و ضدمردمی می‌گذرد و هموطنانمان جانشان را در دست گرفته و به خیابان آمده‌اند تا سرنوشت ایران و ایرانی را رقم بزنند؛

در شرایطی که ۴۳ سال است جامعه کارگری ایران؛ تحت ظالمانه‌ترین نوع بهره‌کشی حکومتی؛ جان‌به‌لب شده‌اند؛ ما کارمندان و کارگران پیمانی آزادیخواه پالایشگاه آبادان، در حمایت از قیام سراسری و برای رسیدن به روزی که از ظلم و ستم و بهره‌کشی از جامعه کارگری ایران برچیده شود، بصورت متحد و یکپارچه اعلام می‌کنیم که از تاریخ شنبه ۳۰ مهرماه، دست به اعتصاب زده و خواهان جمع‌شدن ماشین کشتار از کف خیابان‌ها و برداشتن اهرم‌های زور و سرکوب از محیط‌های کارگری و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و برقراری عدالت و آزادی هستیم….

جمعی از کارمندان و کارگران رسمی و پیمانکاری شاغل در پروژه‌های نفتی

شرکت پالایش نفت آبـادان

شرکت پخش فرآورده های نفتی آبـادان

شرکت پتروشیمی آبـادان

شرکت پتروسینا آبـادان

28 مهر ۱۴۰۱