01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

بیش از صد حمله هوایی به غزه در نیم ساعت

منابع خبری فلسطینی گزارش دادند، که ارتش اسرائیل در فقط نیم ساعت بیش از یکصد حمله هوایی به اردوگاه الشاطی، اطراف محله انصار, میدان دراییه و محله های زیتون و الرمال انجام داد.