بیش از ۷۰۰ زخمی در جریان اعتراضات لبنان

بیش از ۷۰۰ نفر در جریان زد و خورد بین معترضین و نیروهای پلیس در بیروت آسیب دیده اند.

شبکه الجزیره در این خصوص اطلاع داد.

خاطر نشان می شود که تقریبا ۷۲۸ نفر زخمی شده اند.

در این خبرها آمده است که پلیس علیه معترضین از گاز اشک آور استفاده کرده است.

پیشتر اطلاع داده شد که ارتش لبنان ساختمان های وزارت خانه های اقتصاد و انرژی و همچنین وزارت خارجه را از معترضین پاکسازی کرده است.

اعتراضات در بیروت پس از انفجار سهمگینی که ۴ اوت در بندر دریایی نزدیک پایگاه نیروی دریایی لبنان واقع شده بود، رخ داد. در این حادثه ۱۵۸ نفر کشته شده، ۶ هزار نفر نیز آسیب دیده اند. موج انفجار ده ها خانه، ماشین را از بین برده و یا به شدت آسیب زده است.

Share: