بیش از 300 هزار زن در آمریکا بیکار شدند

در ماه سپتامبر ۳۰۹ هزار زن ۲۰ ساله و بالاتر به طور کامل از نیروی کار خارج شدند.

اسپوتنیک با استناد به مطالعات مرکز ملی حقوق زنان آمریکا، علیرغم ادعاهای دولت بایدن برای ایجاد ده‌ها هزار شغل اما ۳۰۹ هزار زن شاغل در آمریکا در ماه ستامبر کار خود را به دلایل مختلف ترک کردند.

طبق آمار ارائه شده توسط مرکز ملی حقوق زنان، در ماه گذشته ۳۰۹ هزار زن ۲۰ ساله و بالاتر به طور کامل از نیروی کار خارج شدند. مرکز ملی حقوق زنان این آمار را بزرگترین میزان بیکار شدن زنان شاغل پس از سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰  بیش از ۸۰۰ هزار زن شاغل آمریکا کار خود را از دست داده بودند.

در بیانیه مرکز ملی حقوق زنان درباره علل بیکاری زنان شاغل آمده است: «عوامل متعددی این بحران را بویژه برای زنان کارگر ایجاد کرده است که یکی از مهم ترین آن تاثیر همه گیری کرونا در صنایع، خرده فروشی، مراقبت های بهداشتی و بخش دولتی است».

آمارهای وزارت کار آمریکا از نرخ بیکاری زنان همچنین بیانگر آن است که هنوز تبعیض نژادی در این کشور به طور آشکارا وجود دارد و نرخ بیکاری زنان سیاهپوست در ایالات متحده بیشتر از سفیدپوستان است.

طبق گزارشات ارائه شده، هم اکنون نرخ بیکاری زنان سیاه پوست در آمریکا ۷.۳ درصد می باشد، این درحالیکه که نرخ بیکاری زنان سفید پوست ۳.۷ درصد است. به این ترتیب بیکاری در بین زنان لاتین در همان گروه سنی از 6 درصد به 5.6 در همان دوره زمانی کاهش یافت. بیکاری در بین زنان آسیایی از ماه آگوست تا سپتامبر از 4.2 درصد تا 3.4 درصد کاهش نشان داده است.

Share: