بیکارسازی و گسترش فقر، نتیجه ۴۱ سال حکومت اسلامی

اوضاع اقتصادی جامعه ایران در وخیم ترین حالت خود قرار دارد؛ سیر صعودی قیمت دلار که اکنون به بالاترین نرخ خود یعنی ۲۶ هزار تومان رسیده است و واحد پول ایران به بی ارزش ترین مقدار در تاریخ حکومت رسیده است. جامعه ایران روزهای سختی را میگذراند، کارگران، معلمان، کشاورزان، کارمندان و در کل اکثریت مزدبگیران ایران، با چالش های معیشتی بسیاری که هر روزه بر شدت آن افزوده میشود در زندگی روزمره خود روبرو هستند.

گرانی های هر روزه، بیکاری ، تورم سنگین، فقر ، دستمزدهای عقب افتاده زیر خط فقر و ده ها مورد دیگر باعث شده است تا جامعه ایران ، روزهای سخت و طاقت فرسایی را بگذرانند تا آنجا که بنا به گزارشات اخیر خود حکومت، در یک سال اخیر شاهد بیکار سازی حداقل ۱.۵ میلیون نفر می باشیم. فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی، موجی از بیکارسازیها را به راه انداخته است و به دنبال آن بسیاری از کارخانجات با تعطیلی روبرو شده اند و به تبع آن تامین معاش بخش عظیمی از کارگران را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.

بیکارسازیهایی که صدای جامعه را در اعتراض به کلیت شرایط اسفناک حاکم بلند تر کرده و به دنبالش شاهد اعتراضات و تجمعات همه روزه کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، معلمان، پرستاران و…. هستیم. اعتراضاتی که حق خود را از غارتگران و رانت خواران و مسئولین تا مغز دندان فاسد حکومت بگیرند و نهایتا پایه های این حکومت جنایتکار را تخریب و بر سرش خراب کنند. نمونه بارز آن را میتوان به اعتراضات مداوم یک ماه اخیر هفت تپه و اعتراض رادیکال بهبهان بر علیه کلیت بساط حکومت اسلامی اشاره کرد.

این است شرایط غیر قابل وصف سیاسی و اقتصادی ایران که تورم های همه روزه و گسترش فقر و بیکاری، میلیونها انسان را به کام بدبختی کشانده است. اما نکته قابل توجه در این بین حضور و اعتراض مداوم مردم به اشکال مختلف در شبکه های اجتماعی و در کف خیابان میباشد که از خواسته های به حق خود قدمی عقب ننشسته اند و هر روزه پایه های جمهوری اسلامی را با اعتراضات خود متزلزل تر کرده اند.  

تنها حکومت دزدسالار و غارتگر جمهوری اسلامی، مسبب چنین شرایط است و هر لحظه وجود این سیستم دیکتاتوری، باعث تشدید این بحرانهای اقتصادی و مشکلات مردم میشود. برای تغییر این شرایط و تبدیل آن به یک دنیای بهتر ، باید با تشکل و سازماندهی اعتراضات جاری، زمینه های اعتراض و پیشبرد آن را منسجم تر و هدفمند تر و رادیکالتر کنیم تا هر چه زودتر کل این بساط توحش و بردگی و غیر قابل تحمل را پایان دهیم.

من در ایران نمیتوانم نفس بکشم

Share: