بی توجهی مدیران شرکت واحد به دستورالعمل شهرداری

بر اساس بخشنامه شماره دو اداره منابع انسانی شهرداری تهران  دستور العملی از سوی شهرداری به شرکت های تابعه ابلاغ گردیده تا کارگرانی که بیماری های پیش زمینه ای مانند دیابت و قلبی وعروقی و ریه و بارداری ودر کل بیماری های خاص دارند مدیران بخش های مختلف با توجه به انتقال سریع بیماری کرونا و شیوع گسترده این ویروس خطرناک در محیط های کار موظف هستند کارگرانی که دارای بیماری های خاص هستند را حدالامکان از محیط های کار خطرناک دور کنند و یا با کاهش ساعات کار و رعایت شرایط ایمنی بهداشت فردی برای این کارگران شرایطی فراهم کنند تا کمتر در معرض خطر ابتلا به بیماری کرونا شوند .

متاسفانه براساس گزارشات متعدد به سندیکای واحد کارگران میگویند نه تنها هیچ امکانات حفاظتی بهداشتی از قبیل ماسک ودستکش و مواد ضدعفونی کننده شخصی دراختیار نداریم، حتی با وجود بیماری های مختلف وخاصی  که تعدادی از ما کارگران داریم  همچنان  باید  در خطرناک‌ ترین محیط های کار درشرکت واحد کارکنیم لذا اگر دچار  بیماری کرونا هم‌ بشویم دیگر با شرایط وجود بیماری های قبلی  امکان باز یافتن سلامتی و گذر از این بیماری بسیار غیر ممکن خواهد شد  درصورتی که مدیران شرکت میتوانند با توجه به دستور العمل شهرداری کارگران بیمار را از محیط های خطرناک دور نگاه دارند تا این بحران برطرف شود لذا‌ این‌کارگران‌قبلا هم از سوی شورای پزشکی از کارهای سخت و خطرناک منع شده اند و درپرونده هایشان شرایط بد جسمانی شان وجود دارد .

 براساس گزارشات رسیده  به سندیکای واحد ، متاسفانه کارگران بیمار همچنان در محیط های کار خطرناک مشغول بکار هستند و مدیران سامانه ها ی شرکت‌ واحد‌ هم با بی توجهی به دستور العمل و بخشنامه شهرداری تهران و بی توجهی به وضعیت جسمانی این کارگران،  هیچ تمهیداتی و تدابیری  هم برای رعایت حال این کارگران بیمار که در چنین‌شرایط سخت ودشواری کار میکنند در نظر نگرفته اند .

سندیکای کارگران شرکت واحد تاکید دارد حفظ جان‌کارگران در این شرایط بحرانی از نکات ایمنی بهداشت کار بعهده  کارفرما میباشد و مسئولیت هرگونه حوادث از این قبیل به عهده کارفرماست

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Share: