تازه‌ترین وضعیت واکسیناسیون علیه کرونا در جهان

میزان تزریق واکسن کرونا در ایران کمتر از ۱ درصد است

به گزارش بی بی سی، در نمودار و نقشه زیر، کشورهایی که هم اکنون برنامه واکسیناسیون علیه کرونا را اجرا می کنند و همچنین کشورهای پیشرو در این زمینه نشان داده شده است.

برای اطلاع از تازه ترین وضعیت واکسن کرونا درهمه کشورهای جهان،‌ به این صفحه مراجعه کنید که اطلاعات آن مرتب به روز می شود.

pastedGraphic.png
Share: