تالاب انزلی در حال خشک شدن

pastedGraphic.png

حال تالاب انزلی خوب نیست و با وجود خشکسالی، ساخت موج شکن غیر اصولی در ورودی تالاب و … این تالاب رو به خشکی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود خشکسالی، ساخت موج شکن غیر اصولی در ورودی تالاب انزلی و سد سازی در سرچشمه‌ها این تالاب در معرض نابودی و ورود مار‌های غیر بومی در اطراف موج شکن جدید، زندگی مردمان بومی این منطقه را به خطر انداخته است.

هم اکنون تالاب انزلی در حال خشک شدن است و بخش‌هایی از رود خانه‌های توریستی همجوار مانند سیاه درویشان واقع در شهر صومعه سرا خشک شدند، در همین راستا با محمدرضا محبوب فر کارشناس محیط زیست گفتگو کردیم و او گفت: یکی از مهمترین علتهای تخریب تالاب انزلی به دلیل تصرف اراضی ملی در حریم تالاب است. طی ۱۰ سال اخیر شاهد پرونده‌های زیادی در جهت تخریب چند هکتاری تالاب به صورت زمین خواری، ساحل خواری، سد سازی بر سرچشمه ها، توسعه‌ی مناطق مسکونی، صنعتی و زمین‌های کشاورزی به اسم رفع محرومیت بودیم.

محبوب فر در ادامه بیان کرد: اما ۳۰ درصد از خشکی تالاب مربوط به موج شکن جدید انزلی است که با توجیه توریست ایجاد شده و حریم تالاب را تحت تاثیر قرار داده و موجب عدم ورود و خروج آب تالاب شده است.

او با اشاره به اینکه با وجود چندین موج شکن قدیمی نباید موج شکن جدید احداث می‌شد، افزود: موج شکن جدید انزلی بدون توجیه اقتصادی و محیط زیستی به صورت غیرقانونی ساخته شده است و باید تخریب شود.

عضو انجمن آمایش سرزمین ایران در مورد افزایش چشمگیر مار‌ها در تالاب و شهر انزلی گفت: بخشی از مار‌ها بومی تالاب هستند و از قبل بوده اند، اما مار‌های غیر بومی از نژاد چیلپر و ناتریکس که از مناطق همجوار آورده شده اند.

او تصریح کرد: برای ساخت موج شکن جدید سنگ‌هایی از مناطق همجوار آورده شد که احتمال می‌رود این مار‌های غیر بومی به همراه این سنگ‌ها وارد تالاب انزلی شده باشند.

این کارشناس محیط زیست درباره خطرات این مار‌های غیر بومی برای انسان، تصریح کرد: ممکن است این مار‌ها باعث گزش یا وحشت مردم شوند، اما سمی نیستند و به دلیل کم شدن حجم آب تالاب و بهم خوردن اکوسیستم طبیعی، تکثیر و زاد و ولد مار‌های بومی و غیر بومی زیاد شده است.

محبوب فر عنوان کرد: اگر تالاب احیا شود، تعداد مار‌ها کم خواهد شد؛ اما با روند فعلی عمر تالاب رو به اتمام است و تعداد مار‌ها بیشتر خواهد شد همچنین در ۵۰ سال اخیر بیش از ۲ متر از سطح آب دریای خزر کاسته شده که این امر باعث غلظت آب دریا و افزایش شوری آب می‌شود.

او با بیان اینکه شوره زار‌ها در حواشی دریای خزر افزایش پیدا کرده است، گفت: شاهد بیابان زایی در سواحل شمالی کشور هستیم.

عضو انجمن مخاطرات محیطی افزود: تالاب انزلی یک سرمایه ملی است که با پوشش‌های گیاهی و جانوری خاص با ثبت در سازمان یونسکو تحت پوشش کنوانسیون رامسر متعلق به مردم ایران و سراسر دنیا است و هیچ شخص و نهاد سازمانی یا دولتی حق اعلام مالکیت یا تصرف آن را ندارد.

Share: