01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تاکنون ۱۵ پس‌ لرزه با ریشترهای ۴ به پایین رخ داده که توسط مرکز لرزه‌نگاری اروپا و آمریکا به ثبت نرسیده است.