بازنشستگان فولاد اصفهان خواستار افزایش ۳۸ درصدی حقوق خود و پرداخت مطالبات ۱۸ ماهه از صندوق بازنشستگی هستند

بازنشستگان فولاد اصفهان در برابر صندوق حمایت از بازنشستگی این استان تجمع اعتراضی برگزار کردند. این گردهمایی در اعتراض به پاسخگو نبودن مقامات دولتی به خواسته‌های بازنشستگان فولاد اصفهان می‌باشد. این تجمع روز یکشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

بازنشستگان شعار می‌دادند: «تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم» و «حکومت عدل علی این همه بی‌عدالتی»

 بازنشستگان بنرهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:

«افزایش ۱۰ درصدی تورم ۱۰۰ درصدی»

«افزایش حقوق ۳۸ درصدی طبق قانون تورم باضافه پرداخت مطالبات ۱۸ ماهه از صندوق فولاد»

بازنشستگان فولاد اصفهان پیش از این بارها تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان شده‌ بودند. آنها پیش از این طی بیانیه‌ای خواسته‌های خود را بیان کرده بودند.

بازنشستگان فولاد اصفهان از سال ۱۴۰۰ تاکنون بارها در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان تجمع کردن بودند. اما تاکنون هیچ پاسخ مشخصی از طرف مقامات مربوطه به آنها داده نشده است.

خواسته‌های بازنشستگان فولاد اصفهان

۱ـ افزایش حقوق ۳۸ درصد متوسط حقوق بازنشستگان فولاد، مطابق به مصوبه متمرکز سازی دولت و آئین‌نامه فولاد.

۲ـ عقد قرارداد بیمه‌های درمانی با تعرفه‌ها و فرانشیب‌های درمان فولاد.

۳ـ برقراری حقوق و درمان بازنشسته فولاد از طریق جدول ۷ قانون بودجه.

۴ـ برقراری خدمات و مزایای رفاهی، نقدی و غیرنقدی طبق آئین‌نامه فولاد.

صنـدوق‌های بازنشستگی اساسا مایملک هیچ دولتی محسوب نمی‌شوند و سرمایه ذخیره شده کارگران آن صنعت می‌باشند. بنابراین هیچ دولتی حق ندارد به این صندوق‌ها دست‌اندازی کند. اما در این سال‌ها، سرمایه‌های صنـدوق‌های بازنشستگی توسط دولت‌ها و باند‌های مختلف آن به تاراج رفته است. سران حکومت با دست‌اندازی بر روی سرمایه‌های این صندوق‌های بازنشستگی در چند سال گذشته، مقداری از کسری بودجه خود را تامین کرده‌اند. این اقدام به ورشکستگی صنـدوق‌های بازنشستگی منجر شده است. سرقت سرمایه‌های بازنشستگان باعث هر چه فقیرتر شدن آنها شده است. به دلیل استمرار این چالش اعتراضات گسترده بازنشستگان در حال ارتقا است.