24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تبریز؛ چهار فعال ترک (آذربایجانی) بازداشت شدند

روز چهارشنبه بیست و دوم شهریورماه، آراز ابراهیم‌ نژاد، جواد سودبر، علی بابایی و داود شیری، فعالین ترک (آذربایجانی) توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بازداشت آراز ابراهیم‌ نژاد، جواد سودبر، علی بابایی و داود شیری روز چهارشنبه بیست و دوم شهریور ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تبریز صورت گرفته است.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آقای بابایی به هرانا گفت: “ماموران امنیتی با مراجعه به محل کار علی بابایی همراه با اعمال خشونت او را بازداشت کردند. ماموران پس از بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروند کرده و شماری از لوازم شخصی از جمله کامپیوتر و کتاب های وی را ضبط کردند.”

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی حاصل نشده است.

داود شیری و جوادسودبر پیش از این نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و برخورد قضایی را داشته اند.

هرانا