بازنشستگان توزیع برق تهران بزرگ به اعتراض پرداخته‌اند. این بازنشستگان از تبعیض در پرداخت حقوق و سطح پایین حقوق‌ها رنج می‌کشند. آنها در وضعیت معیشتی سختی به‌سر می‌برند. به گفته معترضان، پاداش‌ها و مزایا کمتر از چهارماه حقوق پرداخت می‌شود. معترضان می‌گویند کمتر از دو هفته به سال جدید مانده، ولی وضعیت حقوق ما کفاف هزینه‌ها در شرایط تورم و گرانی شدید کنونی را نمی‌دهد.

روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰، بازنشستگان توزیع برق تهران بزرگ در برابر شرکت مدیریت شبکه برق تهران تجمع کردند.

آنها خواهان رفاهیات یکسان و رفع تبعیض در پرداخت پاداش و مزایا به بازنشستگان در سطوح مختلف شدند.

بازنشستگان معترض بر روی پلاکاردی نوشته بودند: «تجمع اعتراضی در خصوص عدم اجرای مصوبات وزارت نیرو در قبال بازنشستگان از سوی شرکت توزیع نیروی برق تهران.»

قسمتی از نامه بازنشستگان توزیع برق تهران به وزارت نیرو

بازنشستگان می‌گویند: «اگر شرکت توزیع غیر دولتی است چگونه تمامی عزل و نصب‌ها و جابجایی مدیران در سطح شرکت توزیع توسط توانیر صورت می‌گیرد. بدون اینکه کوچکترین خللی در بودجه صورت بگیرد. آیا این کمبود بودجه فقط برای ماست؟»

در قسمتی دیگری از نامه آمده است: «در تمامی مراحل فروش انرژی و پایدار نگه داشتن شبکه و نیرو رسانی به مشترکین شرکت توزیع و کارگران با جان و دل کار می‌کنند. آنها در معرض انواع حوادث و خطرات احتمالی قرار دارند. وقتی به مرز بازنشستگی می‌رسند، با انواع بیماری‌ها و صدمات جانی روبرو هستند. تازه بعد از آن متوجه می‌شویم که چقدر جانمان و کارمان برای مجموعه‌ای که کار می‌کردیم بی‌ارزش بوده‌ است. چرا که پس از بازنشستگی و رسیدن به دوران پیری و استراحت، متوجه می‌شویم نه‌تنها حقمان داده نشده، بلکه حقمان را نیز خورده‌اند.»

بازنشستگان از وزیر نیرو و سایر مسئولان دست اندرکار در وزارت نیرو و توانیر و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، رسیدگی به مشکلات و تقاضای بازنشستگان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ را خواستارند.

این بازنشستگان روز ۲ اسفند نیز با تجمع برابر وزارت نیرو خواستار رسیدگی به مشکلات و رفع تبعیض شده بودند.

به گفته آنها مزایای ابلاغ شده از سوی وزارت نیرو به بازنشستگان توزیع برق تهران تعلق نگرفته است.

آنها می‌گویند سال گذشته نیز با پیگیری فراوان، مبلغی را در پایان سال ۹۹ پرداخت کردند. بخشی از آنرا با هزینه بیمه تکمیلی تهاتر و الباقی را به حساب ما واریز کردند.