بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در سال جدید در شهرهای تهران، اصفهان، کرمانشاه، سمنان، سیرجان، اردبیل، رشت و …دست به تجمع زدند. بازنشستگان سمنانی با شعار «مخابرات درآمدش عالیه، سفره ما خالیه» دست به اعتراض زدند.  بنا بر فراخوان قبلی بازنشستگان مخابرات قرار بود امروز سه‌شنبه در برابر ستاد مخابرات در مناطق مختلف کشور دست به تجمع بزنند.

در این فراخوان آمده است: «به دنبال عدم پرداخت سه ماهه خواربار بازنشستگان، عدم تعیین تکلیف مطالبات گذشته آنان و عدم اجرای مصوبه آیین‌نامه استخدامی و حقوقی مخابرات برای بازنشستگان، این گروه اعلام تجمع کرده‌اند.»

روز سه‌شنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در اعتراض به برآورده نشده مطالباتشان در شهرهای تهران، اصفهان، کرمانشاه، سمنان، سیرجان، اردبیل، رشت و …در برابر شرکت مخابرات شهرهای خود تجمع کردند.

در تهران بازنشستگان شرکت مخابرات ، در برابر ساختمان این شرکت در خیابان سردار جنگل تجمع کردند.

یکی از بازنشستگان با بیان خواسته‌های معترضان خواستار اجرای سریع همه مطالباتشان در سال جدید شد.

در سمنان بازنشستگان شرکت مخابرات در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات عقب‌افتاده خود در برابر این شرکت تجمع کردند.

به گفته معترضان، بهانه کمبود منابع مالی و بی‌پولی از سوی مخابرات بهانه‌ای بیش نیست.

آنها با شعار: «مخابرات درآمدش عالیه، سفره ما خالیه»! این بهانه را مورد اعتراض قرار دادند.

به گفته یکی از بازنشستگان: «اینقدر مخابرات درآمد و حقوقش خوب هست که مدیرش حاضر نبود فرماندار بشه.»

بازنشستگان شرکت مخابرات منطقه کرمانشاه در محل ساختمان اداری و مالی کرمانشاه تجمع کردند.

در رشت، سیرجان و اردبیل نیز بازنشستگان شرکت مخابرات در برابر اداره مخابرات شهرهای خود تجمع کردند.

خواسته اصلی همه بازنشستگان شرکت مخابرات برآورده شدن مطالبات عقب‌افتاده و اجرای آیین‌نامه استخدامی و حقوقی مخابرات بازنشستگان عنوان شده است. آنها می‌گویند، ۳ ماه حق خواربار آنها تاکنون پرداخت نشده است.