تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان جلو ساختمان صندوق بازنشستگی این شهر

روز یکشنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۰، بازنشستگان صنایع فولاد اصفهان جلو ساختمان صندوق بازنشستگی این شهر دست به تجمع زدند.

بازنشستگان در اعتراض به کم کردن حقوق همسان‌سازی و بی‌توجهی مدیران این صندوق به انجام مطالبات‌شان دست به تجمع زدند.

معترضان بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: « ‌معادل‌سازی تا گسترش‌های صندوق کشوری همسان‌سازی بازنشسته فولاد نیست».

«با چه مجوزی ۲ میلیون تومان از حقوق همسان‌سازی باز‌نشسته کم کردید؟»

«مطالبات بازنشسته فولاد چه شد؟»

در بنر بازنشستگان فولاد خوزستان نوشته شده بود: «بازنشستگان فولاد خوزستان، خواهان حق قانونی‌مان هستیم.»

خواسته‌های دیگر بازنشستگان که در بنرهای آنها نوشته شده بود شامل‌:

ـ اصلاح قرارداد بیمه‌های تکمیلی بازنشستگان فولاد به درمان فولاد یا مراکز درمانی.

ـ برقراری دستورالعمل‌های هماهنگ با آیین نامه فولاد و قوانین و مقررات حاکم بر صندوق‌های دولتی.

-درصد افزایش حقوق کمتر از سایر صندوق‌های بازنشستگی، یعنی گرفتار کردن بازنشسته فولاد در منجلاب معضلات اجتماعی.

-برقراری حقوق و درمان بازنشسته فولاد از طریق جدول ۷ قانون بودجه.

پیشتر روز یکشنبه ۶ تیرماه نیز بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگان فولاد در اصفهان روبروی این صندوق دست به تجمع زده بودند.

بازنشستگان محروم می‌گویند که ما با حقوق‌هایی که حتی از یک چهارم خط فقر هم کمتر است چگونه زندگی کنیم.

بخشی دیگری از خواسته‌های اصلی بازنشستگان فولاد شامل موارد زیر است:

ـ اصلاح جدول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق فولاد.

ـ تکمیل بیمه درمان بازنشستگان فولاد.

ـ برقراری خدمات رفاهی مطابق تعهدات آیین‌نامه استخدامی فولاد.

Share: