تجمع اعتراضی بازنشستگان صنایع فولاد در اهواز مقابل استانداری خوزستان

امروز یکشنبه نهم خرداد جمعی از بازنشستگان صنایع فولاد در استان خوزستان مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.

بازنشستگان فولاد خواهان افزایش حقوق و مستمری و همسان سازی حقوق‌ها هستند.

افزایش_حداقل_حقوق_و_دستمزد_به_بالای_۱۲میلیون 

بازنشستگان_مطالبه‌گر 

بازنشستگان_فولاد

Share: