بازنشستگان صنعت فولاد در دامغان در مقابل کانون بازنشستگان شرکت فولاد دامغان، در خیابان قیصریه دامغان تجمع کردند. آنها خواستار همسان‌سازی حقوق و مطالبات قانونی خود می‌باشند. مطالباتی که ماه‌ها از پرداخت آن گذشته و هیچ مسئولی خود را نسبت به آن پاسخگو نمی‌داند.

صبح روز یکشنبه ۲۲ اسفندماه، تعدادی از بازنشستگان صنعت فولاد در دامغان، با تجمع اعتراضی خود خواستار پاسخگویی مسئولین نسبت به مطالبات‌شان شدند. این بازنشستگان می‌گویند خواهان همسان‌سازی حقوق‌ها هستند. همچنین میزانی از حقوق و مزایای حقوقی‌ آنها عقب افتاده است که خواهان پرداخت آن می‌باشند.

 یکی از بازنشستگان می‌گوید: «حدود یک هفته به عید مانده است. همه اجناس گران و تورم بیداد می‌کند. ما بازنشستگان هم خانه و زندگی داریم. با این گرانی و تورم قادر به تأمین معیشت زندگی خود نیستیم و جلوی خانواده‌های خود شرمنده هستیم. چرا هیچ مسئولی به ما پاسخگو نیست؟ چرا دولت و نمایندگان مجلس به فکر ما نیستند؟ چرا قانون همسان‌سازی حقوق‌ها اجرا نمی‌شود؟»

دولت صندوق‌های بازنشستگی را خالی کرده است

یکی دیگر از بازنشستگان در ادامه صحبت‌های همکارش گفت: «ما تمام جوانی خود را در این کار گذاشتیم. ماهانه بخشی از حقوق ما را برای ایام بازنشستگی برداشته‌اند و در این صندوق ذخیره کرده‌اند. این ذخایر حقوقی حق ما است و باید آنها را به ما بپردازند. دولت به‌جای اینکه کمک‌کار ما باشد دست در جیب ما کرده و صندوق‌های بازنشستگی را خالی کرده است.»

یکی دیگر از بازنشستگان اعتراض کننده گفت: «از سال ۹۹ و قبل از آن با مدیران صنعت فولاد در دامغان وارد کش و قوس شدیم. زیرا آنها تصمیم نداشتند همسان‌سازی را برای صنعت فولاد اجرا کنند. ما پس از تجمعات کوچک منطقه‌ای قرار گذاشتیم تجمعی بزرگ و سراسری در تهران برگزار کنیم. پس از شکل‌گیری این تجمع، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تجمع حضور پیدا کرد. او به همه ما قول داد که همسان‌سازی برای بازنشستگان فولاد هم اجرا خواهد شد. اما تاکنون هیچ قدمی در این مسیر برداشته نشده است.»

این بازنشسته صنعت فولاد در دامغان با تصریح روی قول‌های داده شده گفت: «۲۹ روز پس از تجمع سراسری اعلام کردند که ۱۰۰۰ میلیارد برای همسان‌سازی در نظر گرفته شده است. اما اینها فقط حرف بود و در عمل چیزی عاید ما نشده است.