تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد اصفهان و خوزستان

روز یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰، بازنشستگان فولاد در شهرهای اصفهان و اهواز دوباره دست به تجمع زدند.

در پاسخ به فراخوان قبلی، بازنشستگان فولاد در اصفهان و اهواز تجمع کردند. آنها در اعتراض به اجرایی نشدن همسان‌سازی حقوق و کم کردن ۲ میلیون تومان از حقوق‌شان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها روز‌های یکشنبه هر هفته در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌‌هایشان روبروی صندوق‌های بازنشستگی در این دو شهر تجمع می‌کنند.

هفته گذشته یکی از بازنشستگان فولاد در اصفهان بر روی بنری به دزدی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی مقامات فولاد اشاره کرده است. روی این بنر نوشته بود: «با ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که در همسان‌سازی به بازنشستگان فولاد ندادند، چه کردند؟»

روی بنرهای دیگر بازنشستگان نوشته بود: «با چه مجوزی ۲ میلیون تومان از حقوق همسان‌سازی بازنشسته فـولاد کم کردید؟».

«با این تورم و گرانی با چه مجوزی، ۲ میلیون تومان از متوسط افزایشات حقوق بازنشسته فولاد کم کرده‌اند».

«چرا نظارتی بر اجرای مصوبات مجلس و دولت و تبعیت از احکام قوه قضائیه در صندوق فولاد نیست».

«تبعیض و افزایش کمتر حقوق بازنشسته فولاد، نسبت به سایر بازنشستگان، یعنی هدایت خانواده بازنشسته فولاد به معضلات اجتماعی».

«درصد افزایش حقوق کمتر از سایر صندوق‌های بازنشستگی، یعنی گرفتار کردن بازنشسته فولاد در منجلاب معضلات اجتماعی».

در اهواز بازنشستگان فـولاد خوزستان در برابر موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فـولاد در این شهر تجمع کردند.

یکی از بازنشستگان گفت: «امروز ۴ مهرماه ۱۴۰۰، بازنشستگان فـولاد، به علت پرداخت نشدن حقوقشان، هر یکشنبه باید اینجا تجمع کنند».

وی ادامه داد: «ما تا زمانی که به حق و حقوقمان نرسیم این خیابان را ترک نخواهیم کرد. هر یکشنبه باید تجمع کنیم. مظلومیت‌مان را باید به مسئولان کشور نشان دهیم. این‌ها ۲۵ درصد که حدود ۲ میلیون تومان می‌شود از ما کم کرده‌اند.»

بر روی بنرهای آنها نوشته شده بود: «پیشکسوتان فـولاد خوزستان خواهان ردیف ۷ بودجه دولتی هستیم».

بعضی از خواسته‌های بازنشستـگان فـولاد خوزستان

«اصلاح احکام همسان‌سازی بازنشستگان فـولاد خوزستان مطابق با نرخ تورم»

«پیشکسوتان فولاد خوزستان، خواهان اجرای قانون مناطق جنگی هستیم»

آنها پلاکاردی بر روی دیوار این موسسه نصب کرده بودند. روی این پلاکارد نوشته شده بود: «اجتماع صنفی بازنشستگان فـولاد، افتخارآفرینان دیروز، مظلومین بی پناه امروز».

Share: