تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در شهرهای تهران، اصفهان، اهواز و البرز غربی

روز یکشنبه ۹ خردادماه ۹۹ ۱۴۰۰، در پی فراخوان قبلی، بازنشستگان فولاد در شهرهای مختلف، دست به تجمع زدند.

در تهران، بازنشتگان فولاد، روبروی صندوق بازنشستگی فولاد کشور تجمع کردند. در این تجمع، روی یکی از بنرها نوشته شده بود:

«با وجود این تورم و گرانی به چه حقی یک و نیم میلیون تومان از افزایش حقوق بازنشسته فولاد کم کرده‌اند.»

در اهواز: بازنشستگان فولاد با تجمع روبروی استانداری خوزستان، خواهان پرداخت حق مناطق جنگی خود شدند.

یکی از بازنشستگان در ویدئویی می‌گوید: «بازنشستگان خوزستان همیشه باید تجمع داشته باشند تا به حق و حقوق خود برسند.» آنها بر روی پلاکاردی نوشته بودند:

«چرا حق مناطق جنگی برای بازنشستگان مناطق جنگی پرداخت نمی‌شود.»

بازنشستگان تراکت‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:

«خوزستانی بیدار است از حق‌خوری بیزار است.»

در یکی دیگر از تراکت‌ها نوشته شده بود: «حق مناطق جنگی حق مسلم ماست.»

در اصفهان، بازنشستگان فولاد اصفهان در تجمع اعتراضی خود با برخورد نیروهای انتظامی روبرو شدند.

در استان البرز غربی، بازنشستگان دست‌نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:

«اجرای آئین‌نامه فولاد.»

«اصلاح احکام همسان سازی بازنشسته فولاد، مطابق با درصد افزایش سیار صندوق‌های بازنشستگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.»

با وجود تلاش مستمر بازنشستگان برای رسیدن به مطالبات خود، تا کنون دولت و ارگان‌های متولی امر، پاسخی به خواسته‌های آنها نداده‌اند.

بازنشستگان محروم می‌گویند که ما با حقوق‌هایی که حتی یک چهارم خط فقر هم نیست چگونه زندگی کنیم.

بازنشستگان با استمرار تجمع‌های هفتگی خود همچنان تا رسیدن به حقوق و مطالبات خود ادامه می‌دهند.

بخشی از خواسته‌های اصلی بازنشستگان فولاد شامل موارد زیر است:

۱- اصلاح جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق فولاد.

۲-درمان فولاد.

۳-برقراری خدمات رفاهی مطابق تعهدات آیین نامه استخدامی فولاد.

Share: