24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات استان تهران

امروز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ جمعی از بازنشستگان مخابرات منطقه تهران نیز در اعتراض به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان مجدداً مقابل دفتر مرکزی شرکت مخابرات واقع در خیابان سردار جنگل دست به تجمع زدند.