شعار امروز بازنشستگان مخابرات در برابر وزارت ارتباطات: «وزیر بی لیاقت، حیاکن!  فرارکن»! آنها به‌رغم برگزاری اعتراضات فراوان، اما ۱۲ سال است که همچنان خواسته‌هایشان از سوی شرکت مخابرات بی‌جواب مانده است. معترضان طی این سالیان به امید افزایش حقوق و همسان‌سازی آن متناسب با وضعیت تورمی و گرانی‌ها به انتظار نشسته‌اند. اما بازی دادن و سردواندن بازنشستگان فقط موجب گسترده‌تر شدن اعتراض و خشم آنها شده است.

امروز یکشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰، بازنشستگان مخابرات ایران در اعتراض به برآورده نشدن خواسته‌هایشان در برابر ساختمان وزارت ارتباطات تجمع کردند.

معترضان خطاب به وزیر ارتباطات شعار می‌دادند: «وزیر بی‌لیاقت استعفا استعفا.»

«وزیر بی لیاقت، حیاکن!  فرارکن!»

بازنشستگان می‌گویند: «دیگر کارد به استخوانمان رسیده است.»

خواسته‌های اصلی بازنشستگان مخابرات پرداخت مطالبات ۱۲ ساله، همسان‌سازی و پرداخت به‌موقع حقوق‌ها

بازنشستگان مخابرات می‌گویند که از زمان خصوصی‌سازی مخابرات ایران ۱۲ سال است که مطالبات آنها پرداخت نشده است.

شرکت مخابرات نیز همچون سایر ادارات حکومتی با سردواندن و بی‌اعتنایی سعی دارد معترضان را خسته کند.

این ستاد که مهم‌ترین نهاد اقتصادی وابسته به دفتر خامنه‌ای است، سهامدار اصلی شرکت مخابرات ایران می‌باشد. ریاست این شرکت با محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی است.

در پی فرمان خامنه‌ای برای سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، در مهرماه ۸۸، شرکت مخابرات به کنسرسیوم «اعتماد مبین» واگذار شد.

بنیاد تعاون سپاه پاسداران و یکی از شرکت‌های «ستاد اجرایی فرمان خمینی» سهامداران اصلی این کنسرسیوم بودند.