24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تجمع اعتراضی خانوادۀ یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات در مقابل فرمانداری آبدانان

آبدانان – خانواده وحید چاوران، جوان بازداشت‌شده کُرد در آبدانان، مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تحصن و برپایی تجمع اعتراضی زدند- شنبه ۱۸ شهریور 

وی از روز یکشنبه ١٢ شهریور ماه به نشانه اعتراض به وضعیت خود نگهداری خود در بازداشتگاه اقدام به اعتصاب کرد. وی در  تیر ماه سال جاری توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده بود.