تجمع اعتراضی دامداران سراسر کشور

تجمع اعتراضی دامداران سراسر کشور در اعتراض به کمبود خوراک دام و مشکلات شان در مقابل قوه قضاییه تهران برگزار شد. 

فشار اقتصادی بر گرده تمام بخشهای جامعه است، همه مشاغل اعم از کارگر و کارمند و پرستار و معلم و غیره متحمل شدیدترین فشار اقتصادی هستند. این روزها میبینیم که تولید کنندگان و صاحبان سرمایه های کوچک هم از این وضعیت در امان نمانده اند. سودجویان در رأس حکومت تمامی این شرایط را نظارگر هستند اما خود را مقید به تامین نیاز مردم نمیدانند.

کانال خوزستان_امروز        

.

Share: