تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد در مقابل شورای شهر تهران

روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، تعدادی از رانندگان شرکت واحد، در مقابل شورای شهر تهران دست به تجمع زدند. این تجمع در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌‌بندی مشاغل، عدم پرداخت معوقات، و سایر مطالبات عقب افتاده بود.

بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران و رانندگان شرکت واحد از اصلی‌ترین مطالبات صنفی این تجمع می‌باشد. پیش از این درخواست بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل از سوی تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به شورای شهر و شهرداری تهران ارسال شده بود.

در چند سال گذشته، بارها اعضای سندیکا با مراجعه یا نامه‌نگاری با شورای شهر و مدیریت شرکت واحد، پیگیر بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل شده بودند. شهرداری و شورای شهر تهران در خصوص اجرایی شدن این طرح قول‌‌هایی به رانندگان داده بود. اما بعد از گذشت بیش از یک سال هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

عدم بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل از سال ۸۴

اقتصاد ۲۴ (۲۸اردیبهشت۱۴۰۰)، با مسئول نهاد صنفی شورای اسلامی کار شرکت واحد، در این رابطه گفتگو کرده است. وی گفت: «از سال ۸۴ دیگر هیچ بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران شرکت واحد صورت نگرفته است. این درحالی است که از آن زمان تاکنون تحولات اقتصادی به زیان مزدبگیران تمام شده است.»

سید رحیم میرعبدالله، در بخش دیگری از صحبتهایش به مشکلات رانندگان شرکت واحد و انجام نشدن وعده‌های داده شده پرداخت. او تصریح کرد: « مسئله این است که باوجود همه وعده وعید‌ها هنوز زمان قطعی اجرای بازبینی طرح طبقه‌بندی مشاغل مشخص نیست… با توجه به انتخابات پیش روی شورای شهر، ممکن است این اتفاق برای مدت نامعلوم به تعویق بیفتد. در مقابل هیچ اتفاقی برای کنترل هزینه‌های زندگی کارگران نخواهد افتاد.»

رانندگان سندیکا، اصرار بر نحوه اجرای طرح دارند. اجرای درست این طرح می‌تواند تاثیر زیادی بر افزایش حقوق رانندگان و کارگران شرکت واحد داشته باشد.

آخرین طرح طبقه‌بندی مشاغل، بعد از اعتصابات سندیکای کارگران شرکت واحد در سال ۸۴ اجرا شد. 

Share: