تجمع اعتراضی مجدد کارگران پایگاه‌های میراث فرهنگی و اعتراض کارگران بازنشسته صنعت فولاد

تداوم تجمع اعتراضی کارگران پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور

روز یکشنبه ۵ آبان‌ماه ۹۸، تجمع اعتراضی کارگران پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور نسبت به بلاتکلیفی شغلی و وضعیت نامناسب معیشتی خود همچنان ادامه داشت.

کارگران معترض که بیش از ۷۰۰ نفر می‌باشند از سه ماه پیش تاکنون به بهانه نبود اعتبار هیچ دستمزدی دریافت نکرده‌اند.

یکی از کارگران معترض در خصوص این تجمع می‌گوید: «علاوه بر عدم پرداخت سه ماه دستمزد معوقه، هم اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر اخراج کارگران شنیده می‌شود» این موضوع باعث نگرانی آنان شده اشت.

خاطر نشان می‌شود که مدیر کل دفتر امور پایگاه‌ها، روز جمعه ۳ آبان ۹۸، گفته بود: «آثار موجود در پایگاه‌های میراث جهانی و ملی مجموعه‌ای از آثار نفیس و منحصر به فرد در سطح ملی و بین‌المللی‌اند که نیازمند توجه و حمایت‌های ویژه هستند.»

اعتراض کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور

روز یکشنبه ۵ آبان‌ماه ۹۸ جمعی از کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور برای چندمین بار نسبت به عدم همسان‌سازی حقوق و بیمه درمانی ناکارآمد اعتراض کردند.

یکی از کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور در این خصوص گفته است: «کارگران و بازنشستگان شرکت فولاد ایران خواستار اجرایی شدن تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین‌نامه استخدامی شرکت ملی فولاد هستند و سالهاست که این مطالبه به حق خود را بدون نتیجه پیگیری می‌کنند.»

او افزود: «در این تبصره تاکید شده که حقوق بازنشستگان هر سال باید با توجه به وضعیت اقتصادی روز و شرایط تورم افزایش یابد؛ در حالیکه چنین نیست و این تبصره اجرایی نشده است.»

او که به نمایندگی از برخی بازنشسته‌های مناطقی همچون کرمان، اصفهان، مشهد، مبارکه، زیرآب، طبس، سمنان، شاهرود و سنگرود سخن می‌گفت، در ادامه افزود: «دریافتی آنها حدود ۷۰ درصد حقوق و مزایای دریافتیِ شاغلان است. این اختلاف، مخالف الزامات آیین‌نامه فولاد است و بایستی رفع شود.»

Share: