تجمع اعتراضی معلمان در شیراز

روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه، جمعی از معلمان شهرستان شیراز با برگزاری تجمعی اعتراضی در این شهر، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۹۹، جمعی از معلمان شهرستان شیراز، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به تجمع اعتراضی در این شهر زدند.

در جریان این تجمع نماینده معلمان خطاب به مسئولین اعم از وزیر آموزش و پرورش گفت: در صورت عدم تحقق خواسته هایمان، دست به اعتصاب سراسری در مقابل ساختمان دیوان عدالت، مجلس و قوه قضاییه خواهند زد.

Share: