تجمع اعتراضی نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق نسبت

روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، دومین روز تجمع نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق در اعتراض به محقق نشدن تبدیل وضعیت استخدامی در برابر مجلس برگزار شد.

نیروهای شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع برق کشور، نسبت به عدم رسیدگی وزارت نیرو به مطالبه آنها که تبدیل وضعیت استخدامی بدون قید و شرط است معترض هستند.

چنین مسئولیت مهمی که توزیع برق می‌باشد، به شرکت‌های خصوصی سپرده شود تا نیروهای آن تحت عنوان حجمی و شرکتی از کمترین میزان حقوق برخوردار باشند.

بنابه گفته نیروهای شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع برق کشور، حقوق و مزایای آنها به یک سوم نیروهای رسمی می‌رسد. این در حالی است که کلیه نیروها در کار مشابه اشتغال دارند.

معترضان می‌گویند: «وزیر نیرو معتقد است که دولت نمی‌تواند در امور استخدامی شرکت‌های خصوصی دخالت کند. اما واقعیت این است که اردکانیان در سال ۹۹، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن باید تمام نیروهای شرکتی و حجمی ظرف ۳ سال تبدیل وضعیت استخدامی شوند.»

آنها افزودند:‌ «اکنون با گذشت بیش از یک سال از حضور اردکانیان در این وزارت‌خانه، هنوز معادل نیمی از نیروهای شرکتی و حجمی تبدیل وضعیت نشده‌اند.»

نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق تاکید دارند: «شرکت‌های توزیع برق به افزایش درآمدهای دولت کمک می‌کنند و بازوی دولت برای وصول مطالبات و امور دیگر این بخش از صنعت برق محسوب می‌شوند، اما زمانی که صحبت از تبدیل وضعیت استخدامی می‌شود، ما را شرکت خصوصی و دارای هیات مدیره مستقل به حساب می‌آورند.»

این نیروهای معترض افزودند: «خوشبختانه در بدنه‌ مدیریت وزارت نیرو و توانیر افرادی وجود دارند که با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی توزیع برق موافق هستند، اما اردکانیان هم باید با این خواسته مدیران همراهی کرده و پاسخگوی مطالبات نیروهای شرکتی و حجمی باشد.»

Share: