تجمع اعتراضی پاکیاران اخراج شده، سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مقابل شورای شهر و شهرداری

تجمع اعتراضی پاکیاران اخراج شده، سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مقابل شورای شهر و شهرداری

روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸، جمعی از پاکیاران سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در اعتراض به اخراج از کار، مقابل شورای شهر و شهرداری مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران خواستار احقاق حقوق خود و برگشت به کار شدند. به گفته یکی از این پاکیاران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی « ۴۵ نفر از مربیان پاکیار آموزشی مدارس در سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مشغول به کار بودیم که از ۹ تا ۱۴ سال سابقه کار داریم که تعدادی از این افراد سرپرست خانواده نیز بوده‌اند.»

وی در ادامه گفت: «هم اکنون طرح پاکیاران از سمت شورای شهر لغو شده و به مدیریت سازمان پسماند دستور داده شده که نیروها در قسمت فرهنگی شهرداری سازماندهی شوند؛ اما مدیر عامل سازمان نه تنها اقدامی انجام نداده، بلکه در طول مدت تابستان هیچ اطلاع‌رسانی به مربیان نکرده و پس از مراجعه پاکیاران به آنها گفته قرارداد شما تمام شده و دیگر کاری با شما نداریم.»

وی با بیان اینکه این طرح هزینه‌های زیادی داشته است، گفت: «این مربیان در مدارس علاوه بر بحث آموزش، بازیافت این مدارس را نیز جمع‌آوری کرده‌اند؛ اما سازمان مدیریت پسماند هزینه این کار را از شورای شهر دریافت می‌کرده و به مربیان هیچ هزینه‌ای نداده است.»

وی گفت: «هم اکنون پاکیاران بعد از چند ماه با مراجعه به شهرداری و شورای شهر مشهد جواب درست دریافت نکرده و شورای شهر این افراد را به ارگان‌های مختلف ارجاع می‌دهد.»

وی افزود: «یکی از سازمان هایی که شورای شهر این افراد را به آن جا ارجاع می‌دهد، سازمان آتش‌نشانی است، حدود ۲۰ نفر به این سازمان معرفی شده‌اند و پس از آزمون کتبی ۸ نفر قبول و سپس نیز ۴ نفر با شرایط ۲ روز کار در هفته، حقوق ۱۵۰ الی ۲۵۰ هزارتومان و بدون بیمه، دعوت به کار شدند و تنها جواب مسئولان شورای شهر این بوده که فقط همین کار از دست ما برمی‌آید.»

این فرد در پایان گفت: «این پاکیاران این چند سال را با حقوق و مزایای کم در سازمان پسماند تحمل کرده‌اند تا بلکه بعد از چند سال در سازمان جذب و قراردادشان، رسمی شوند، اما اکنون با توجه به این وضعیت چه کسی پاسخگوی مشکل پاکیاران است؟»

بنا به خبر دریافتی روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸، جمعی از پاکیاران سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در اعتراض به اخراج از کار، مقابل شورای شهر و شهرداری مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران خواستار احقاق حقوق خود و برگشت به کار شدند. به گفته یکی از این پاکیاران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی « ۴۵ نفر از مربیان پاکیار آموزشی مدارس در سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مشغول به کار بودیم که از ۹ تا ۱۴ سال سابقه کار داریم که تعدادی از این افراد سرپرست خانواده نیز بوده‌اند.»

وی در ادامه گفت: «هم اکنون طرح پاکیاران از سمت شورای شهر لغو شده و به مدیریت سازمان پسماند دستور داده شده که نیروها در قسمت فرهنگی شهرداری سازماندهی شوند؛ اما مدیر عامل سازمان نه تنها اقدامی انجام نداده، بلکه در طول مدت تابستان هیچ اطلاع‌رسانی به مربیان نکرده و پس از مراجعه پاکیاران به آنها گفته قرارداد شما تمام شده و دیگر کاری با شما نداریم.»

وی با بیان اینکه این طرح هزینه‌های زیادی داشته است، گفت: «این مربیان در مدارس علاوه بر بحث آموزش، بازیافت این مدارس را نیز جمع‌آوری کرده‌اند؛ اما سازمان مدیریت پسماند هزینه این کار را از شورای شهر دریافت می‌کرده و به مربیان هیچ هزینه‌ای نداده است.»

وی گفت: «هم اکنون پاکیاران بعد از چند ماه با مراجعه به شهرداری و شورای شهر مشهد جواب درست دریافت نکرده و شورای شهر این افراد را به ارگان‌های مختلف ارجاع می‌دهد.»

وی افزود: «یکی از سازمان هایی که شورای شهر این افراد را به آن جا ارجاع می‌دهد، سازمان آتش‌نشانی است، حدود ۲۰ نفر به این سازمان معرفی شده‌اند و پس از آزمون کتبی ۸ نفر قبول و سپس نیز ۴ نفر با شرایط ۲ روز کار در هفته، حقوق ۱۵۰ الی ۲۵۰ هزارتومان و بدون بیمه، دعوت به کار شدند و تنها جواب مسئولان شورای شهر این بوده که فقط همین کار از دست ما برمی‌آید.»

این فرد در پایان گفت: «این پاکیاران این چند سال را با حقوق و مزایای کم در سازمان پسماند تحمل کرده‌اند تا بلکه بعد از چند سال در سازمان جذب و قراردادشان، رسمی شوند، اما اکنون با توجه به این وضعیت چه کسی پاسخگوی مشکل پاکیاران است؟»

Share: