01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

تجمع اعتراضی پرستاران گیلان در جلوی ساختمان‌ معاونت توسعه دانشگاه

 طی روزهای اخیر تجمعات اعتراضی سراسری پرستاران و کادر درمان در اعتراض به تعویق و تبعیض در پرداخت کارانه و تعرفه، وضعیت اسفبار معیشت و زندگی و شرایط طاقت فرسای کار، همچنان در شهرها و سایر مناطق در جریان است. 

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲