شماری از کارکنان بهزیستی استان تهران که نسبت به وضعیت شغلی و میزان حقوق‌ دریافتی خود شکایت داشتند، به خیابان آمدند. این کارکنان با تجمع در مقابل ساختمان مجلس به سر دادن شعارهایی پرداختند.

کارکنان معترض بهزیستی تهران، در شعارهایشان نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین را مورد خطاب قرار دادند که گوش‌هایشان را باز کنند. فریاد کارکنان را که از سختی معیشتی به ستوه آمده‌اند را  بشنوند. کارکنان معترض، خواهان رسیدگی سریع مسئولان مربوطه به مشکلات و مطالبات شغلی آنها شدند.

خواسته‌های کارکنان بهزیستی استان تهران

از جمله مطالبات کارکنان بهزیستی تهران که در روز ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند عبارتند از:

ـ شفاف‌سازی در خصوص پرداخت حقوق و مزایای نامتعارف و نجومی به پرسنل ستادی

ـ هم‌ترازی و همسان‌سازی حقوق‌ها با کارکنان سایر نهادها

ـ اجرای عدالت در پرداخت‌های درون سازمانی در خصوص رفاهیات

ـ رفع تبعیض در کلیه سطوح سازمان

ـ رفع شایسته سالاری در واگذاری پست‌های مدیریتی

ـ جلوگیری از اعمال نفوذ برای گماردن افراد در پست‌های حساس

ـ تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی

پرسنل خانم اداره بهزیستی که در برابر مجلس جمع شده بودند، پلاکاردهای مختلفی در دست داشتند. آنها ضمن شعار دادن و اصرار بر حقوق اساسی خود، پلاکاردهایی در دست گرفته بودند که روی آنها شعارهای مختلفی به چشم می‌خورد. روی پلاکاردها نوشته شده بود:

 ـ غارت حق

ـ تبعیض نه ـ عدالت، عدالت

ـ حقوق ۶۰ میلیونی تعدادی از کارکنان بهزیستی کشور

ـ تبعیض درون سازمانی توسط بهزیستی کشور

ـ ما از  فرق می‌نالیم نه از فقر

ـ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی بهزیستی