تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره

pastedGraphic.png

شرکت نفت فلات قاره

کارکنان رسمی شرکت نفت فلات قاره در سه سکوی عملیاتی ابوذر، فروزان و بهرگان دست به تجمع اعتراضی زدند

روز جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰، کارکنان شرکت نفت فلات قاره که از کارکنان رسمی شرکت نفت هستند، در ۳ سکوی عملیاتی دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارکنان عملیاتی شرکت نفت قاره که در سکوی عملیاتی ابوذر شاغل می‌باشند، نسبت به محدودیت‌های اعمال شده در کارشان اعتراض داشتند. این کارکنان، همچنین به شیوه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ معترض بودند و خواستار آن هستند که محدودیت سقف حقوقی حذف گردد.

در جلسه کمیسیون انرژی مجلس که در روز ۶ تیر ماه برگزار گردید، تصویب شد که فقط حقوق تیرماه کارکنان رسمی شرکت نفت اصلاح گردد. اما سقف حقوق‌ها و آیتم‌هایی که منجر به ایجاد کسورات در سال ۱۴۰۰ شده است همچنان باقی بمانند.

بیانیه اعتراضی کارگران شرکت نفت فلات قاره در سکوی عملیاتی ابوذر

pastedGraphic_1.png

کارگران شرکت نفت فلات قاره در سکوی عملیاتی ابوذر

یکی از نمایندگان کارگران تجمع کننده که بیانیه منتشره این تجمع اعتراضی را می‌خواند خواسته‌های کارگران را اعلام نمود. وی گفت: «در سالی که تحت عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی‌ها» نام گذاری شده است، محدودیت‌های غیرمنصفانه‌ای بر ما اعمال شده است. این محدودیت‌ها در مورد حقوق‌ و مزایای کارگران است که موجب متضرر شدن بخش اعظم پرسنل نخبه و عملیاتی و با تجربه می‌باشد.

این محدودیت‌ها موجب دلسردی و عدم انگیزه شده است. در صورت عدم اصلاح آن، بخصوص در شرایط کنونی که تحریم‌ها ادامه دارند، تأثیرات بسزایی در عملکرد کارگران و بهره‌وری آنان خواهد داشت. ما ضمن اعلام اعتراض شدید، خواستار تجدیدنظر در موارد ذکر شده، در اسرع وقت می‌باشیم.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت فلات قاره در سکوی عملیاتی بهرگان

pastedGraphic_2.png

کارگران شـرکت نفـت فلات قاره در سکوی عملیاتی بهرگان

در سکوی عملیاتی بهرگان نیز کارگران معترض به محدودیت‌های اعمال شده یک تجمع اعتراضی برگزار نمودند. نماینده کارگران معترض این سکوی عملیاتی نیز بیانیه مشابه بیانیه خوانده شده در سکوی عملیاتی ابوذر را خوانده و خواستار رسیدگی به محدودیت‌های اعمال شده گردید.

تجمع اعتراضی کارگران شـرکـت نـفت فــلات قـاره در سکوی عملیاتی فروزان

pastedGraphic_3.png

کارگران شرکت نفت فلات قاره در سکوی عملیاتی فروزان

کارگران سکوی عملیاتی فروزان نیز که تحت مدیریت شـرکت نفـت فلـات قاره کار می‌کنند، یک تجمع اعتراضی داشتند. یکی از کارگران حاضر در صحنه بیانیه اعتراضی آنان را خواند. بیانیه ذکر شده همان بیانیه‌ای بود که در دو سکوی عملیاتی ابوذر و بهرگان خوانده شده بود. این کارگران نیز خواستار رفع محدودیت از حقوق و مزایای حقوقی خود شدند.

Share: