تجمع اعتراضی کارکنان رسمی نفت در هلدنیگ خلیج فارس در سایت ۴ منطقه ویژه ماهشهر

روز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰، کارکنان رسمی نفت در هلدینگ خلیج فارس برای پیگیری مطالبات خود در منطقه ویژه ماهشهر تجمع کردند.

کارکنان معترض با حضور در سایت ۴ منطقه ویژه، خواهان پایبندی هلدینگ به مفاد قرارداد منعقده با شرکت پتروشیمی شدند. آنها همچنین خواستار رفع ممنوعیت انتقال دائم به سایر شرکت‌های تابعه نفت می‌باشند.

در این تجمع اعتراضی، کارکنان رسمی نفت در هلدینگ خیلج فارس، به نشانه اعتراض سفره خالی پهن کردند. در این سفره مطالبات و خواسته‌هایشان را که در دست‌نوشته‌ها و پلاکاردها آمده بود، قرار دادند.

کارکنان رسمی هلدینگ خلیج فارس، از مدتی پیش خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون نفت شده‌اند. برابر ماده ۱۰ قانون نفت مصوب سال ۹۱، قرار شده نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا اجرا شود. این حقوق و مزایا شامل آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی فعالیت می‌کنند، می‌شود.

میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص است. همچنین این آیین‌نامه بدون الزام به رعایت قانون مدیریت کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تهیه می‌شود.

آیین‌نامه با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود. طبق این ماده بایستی حداکثر ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور برسد.

در تجمع امروز کارکنان رسمی هلدینگ خلیج فارس، بار دیگر همین مطالبه تکرار شد. رفع تبعیض و محدودیت تعدیل مدارک تحصیلی و اعمال آیتم ۱۴۵۰ حق ماموریت کارکنـان رسمـی نفت، از دیگر مطالبات می‌باشد.

تعداد کارکنـان رسمـی نفت که در هلدینگ خلیج فارس به خدمت گرفته شده‌اند، حدود ۵۲۰۰ نفر می‌باشد.

Share: