تجمع اعتراضی کارکنان پیمانکاری مخابرات تبریز نسبت به عدم امنیت شغلی

کارکنان پیمانکاری مخابرات تبریز نسبت به وضعیت کنونی خود اعتراض داشته و خواهان امنیت شغلی شدند.

ظهر روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه ۹۹، جمعی از کارکنان شرکت پیمانکاری مخابرات تبریز در برابر مخابرات استان آذربایجان شرقی دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارکنان پیمانکـاری مخابرات تبریز در این تجمع اعتراضی، امنیت شغلی خود و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را خواستار شدند.

براساس ماده ۴۸ قانون کار، شرکت‌هایی که مشمول قانون کار هستند، بایستی طرح طبقه‌بندی مشاغل در ساختار اداری آن شرکت به اجرا درآید.

همت و تلاش انجمن صنفی کارکنان مخابرات استان آذربایجان شرقی منجر به برگزاری جلسات متعددی شده است که در نهایت وعده اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از ابتدای مهر ماه ۹۹ از سوی کارفرما داده شد.

در این جلسات که نماینگان کارکنان و مدیران شرکت خدمات اول حضور داشتند، به وعده‌های داده شده از جانب کارفرما که نتیجه حاصل شده از این جلسات بود، رضایت دادند.

با وجود وعده کارفرما، به آخرین روزهای پاییز نزدیک شدیم، اما هنوز طرح طبقه‌بندی مشاغل که مطلوب کارکنان پیمانکاری مخابرات استان آذربایجان شرقی باشد، اجرا نشده است.

بنا به گفته منابع خبری در شرکت مخابرات آذربایجان شرقی، پس از این که پیمانکار به وعده خود عمل نکرد، صد نفر از کارکنان پیمانکاری از کارفرمای خود شکایت کردند و رای هیات حل اختلاف به سود کارکنان صادر شد و بر ضرورت اجرای آن تاکید کرد.

به گفته کارکنـان پیمانـکاری مخـابرات تبریز، در صورت عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، آنها از امنیت و مزایای شغلی به نسبت بقیه کارکنان مخابرات برخوردار نخواهند بود.

لازم به یادآوری است که کارکنان مخابرات آذربایجان شرقی در تبریز، طی سال جاری و سال ۹۸، بارها نسبت به بی‌توجهی مسئولان این شرکت در پرداخت مطالبات‌شان و همچنین عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دست به تجمع اعتراضی زدند.

Share: