کارگران آبفا اهواز که از کارگران فصلی منطقه یک اهواز می‌باشند، در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند. این کارگران خواستار رسیدگی مسئولان مربوطه به مطالبات عقب‌افتاده خود شدند.

کارگران پیمانی که در برابر استانداری جمع شده بودند، می‌گویند که مسئولین هیچ توجهی نسبت به وضعیت معیشتی آنها ندارند. از جمله مواردی که کارگران آبفا اهواز روی آن دست می‌گذارند که تا بحال به آنها توجه نشده است عبارتند از:

عدم پرداخت مزایای اضافه کاری
عدم پرداخت مزایای حق شیفت
 عدم پرداخت مزایای تعطیل کاری‌ها و نظایر ‌آن
 عدم پرداخت عیدی و سنوات دو سال گذشته
 نبود امنیت شغلی و تهدید به اخراج

حقوقی که پنج سال است پرداخت نشده

کارگران آبفا اهواز روز یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ در اعتراض اجحافی پنج ساله علیه حقوق‌شان به اعتراض دست زدند. این کارگران گفتند که از سال ۹۵ تاکنون به صورت تمام وقت کار می‌کنند، اما قراردادی که با آنها بسته می‌شود به عنوان کارگر فصلی می‌باشد. مشکل اصلی بعدی این کارگران عدم پرداخت حقوق کامل ماهانه است.

کارگران معترض اجتماع کننده در برابر استانداری خوزستان، مهمترین خواسته خود را پرداخت مطالبات گذشته مطرح کردند. این مطالبات شامل اضافه‌کاری، حق شیفت، تعطیل‌کاریها و موارد مشابه آن می‌باشد. علاوه بر این‌ موارد، کارگران روی پرداخت عیدی و سنوات سال ۹۹ و سال ۴۰۰ تأکید داشتند.

یکی از کارگران معترض گفت: «این‌ خواسته‌ها حقوق حداقلی است که برای ما در نظر گرفته‌اند. اما همین‌ها را هم پرداخت نمی‌کنند. ولی جدای از عقب‌افتادگی در چنین مواردی، مهمترین مشکل کارگران قراردادی، عدم امنیت شغلی است.»

در سال گذشته کارگران آبفا اهواز به همراه دیگر کارگران این استان بارها به  خیابان آمده و اعتراضاتی برگزار کردند. در تمام تجمعات گذشته نیز آنان با بی‌توجهی مسئولین روبرو بودند.