کارگران بازنشسته هفت تپه در برابر ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند. این شرکت از پرداخت سنوات شغلی آنها خودداری می‌کند. این بازنشستگان در آبان‌ماه ۳ روز تجمع برگزار کردند. ولی مدیران شرکت حاضر به پرداخت سنوات و خواسته‌‌های آنها نشدند. تعداد کارگران بازنشسته سال ۹۹ نزدیک به ۱۲۰ نفر هستند که تاکنون موفق به دریافت سنوات عقب‌افتاده خود نشده‌اند.

کارگران بازنشسته هفت تپه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیشکر هفت‌تپه روز شنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به پرداخت نشدن بخشی از سنوات شغلی خود در برابر این شرکت دست به تجمع زدند.

بازنشستگان با بستن درب قسمت بهره‌برداری این شرکت، در محوطه بخش مدیریت شرکت تجمع کردند.

بازنشستگان معترض می‌گویند که حراست این شرکت از ورود ما به شرکت جلوگیری کردند و از این‌رو ما در برابر مدیریت این شرکت تجمع کرده‌ایم.

تاکید کارگران بازنشسته هفت تپه بر ادامه اعتراض تا رسیدن به خواسته‌هایشان

آنها بر ادامه اعتراض تا رسیدن به خواسته‌هایشان تاکید کردند.

بیشتر این بازنشستگان در اسفندماه سال ۹۹ بازنشسته شده‌اند. آنها درباره موضوع اختلاف خود با کارفرما گفتند: «موضوع اختلاف ما کارگران بازنشسته با کارفرما درباره میزان و نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی است.»

مدیریت شرکت به تازگی تغییر کرده است. وی در محاسبات سنواتی کارگران که تعدادشان به ۱۲۰ نفر می‌رسد. فقط حقوق ثابت هر یک از کارگران را ملاک تعیین سنوات بازنشستگی قرار داده‌اند. مزایای حقوق را طبق مواد ۳۵ و ۳۶ و تبصره‌های الحاقی یک و سه آن مبنای محاسبه سنوات قرار نداده‌اند. این موضوع برخلاف قانون کار و آخرین رای دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت سنوات خدمت می‌باشد.

کارگران بازنشسته هفت تپه گفتند: «هیات حل اختلاف اداره کار با استناد به آرای قدیمی و باطله تاکنون نتوانسته مشکلات مورد اختلاف ما کارگران را با کارفرما حل کند. این در حالی است که طبق رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری حق با کارگران است.»