تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده فولادین ذوب آمل و کارگران پیمانکار فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه

تجمع اعتراضی کارگران بیکارشده فولادین ذوب آمل همراه با خانواده خود

روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۹۸، شماری از کارگران اخراجی کارخانه فولادین ذوب آمل در اعتراض به بیکاری خود، در محوطه این کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران که خواستار بازگشت به کار بودند به همراه خانواده‌های خود در این تجمع اعتراضی شرکت کرده بودند.

لازم به یادآوری است که در نیمه‌های مهر امسال (۹۸) کارخانه فولادین ذوب آمل که ۱۶۰۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند، به بهانه کاهش ۸۰ درصدی تامین قراضه به عنوان مواد اولیه این واحد از سوی ایران خودرو، تعطیل شد.

این کارخانه هم اکنون با ۶۰۰ کارگر فعالیت خود را دوباره از سر گرفته است؛ اما مدیران کارخانه به بهانه‌های مختلف از به کارگیری هزار کارگر دیگر ممانعت به عمل می‌آورند.

از سال گذشته به این سو تعداد زیادی از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی در نقاط مختلف کشور به دلیل سوء مدیریت و نداشتن مواد اولیه تعطیل شده است.

تجمع کارگران پیمانکار فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده

شماری از کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای عقب افتاده خود اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

کارگران پیمانکاری فازهای ۲۰ و ۲۱ عسلویه که در خصوص اعتراض خود توضیح می‌دادند، گفتند: «اکنون ۴ ماه است که حقوق نگرفته‌ایم؛ بیمه اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ و شهریور، مهر و آبان ۹۸ نیز  به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است و به همین دلیل در تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی خود با مشکل مواجه‌ایم.»

Share: