تجمع اعتراضی کارگران تصفیه‌‌خانه آب جاسک در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه حقوق

ایسنا، روز شنبه ۱۷ خرداد ماه، کارگران تصفیه خانه آب جاسک درادامه تداوم اعتراضات‌شان نسبت به پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق ماهیانه و ۲ سال سنوات، مقابل شرکت آب و فاضلاب واداره کار شهرستان جاسک دراستان هرمزگان دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض، خواستار رسیدگی به وضعیت شرکت مهندسین مشاوری آب و پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده خود شدند. اکثر این کارگران به خاطر پرداخت نشدن حقوق ۵ ماهه و دو سال سنوات گذشته خود در برابر خواسته های خانواده خود شرمنده هستند.

کارگران تصفیه خانه آب جاسک در این باره، گفتند: «برای چندمین بار است برای دریافت حقوق چند ماهه خود به صورت شفاهی‌، کتبی‌، حضوری و تلفنی، از مسئولان ریز و درشت شهرستان و استانی پیگیری کرده‌اند؛ اما همچنان این مشکل برطرف نشده است.»

یکی از کارگران معترض در این خصوص گفت: «شرکت دم از بی‌پولی می‌زند و می‌گوید، آبفا صورت وضعیت را به ما پرداخت نکرده است.»

وی با بیان این که آبفا هم می‌گوید به شرکت پول و اوراق می‌دهیم، اما شرکت زیر بار اوراق ۳ ساله نمی‌رود، افزود: «حتی برای دریافت مطالبات خود دست به دامن اداره کار بودیم؛ این اداره هم در جواب می‌گوید، آبفا با شرکت قرارداد ندارد و دست‌مان به جایی بند نیست.»

کارگر دیگری با انتقاد از وضعیت دریافت حقوق چند ماهه، گفت: «مسئولان آب و فاضلاب هرمزگان به عنوان کارفرما، برای یک لحظه هم که شده خود را به جای ما بگذارند، حتی از نگاه کردن به چهره زن و فرزندان خود خجالت می‌کشیم.»

وی در پایان گفت: «اگر حقوق کارگر را تا قبل از خشک شدن عرقش نمی‌پردازید، لااقل از شرمنده بودن قامت پدر خانواده در برابر زن و بچه‌های او، بیم داشته باشید.»

علی زارعی، رئیس امور آب و فاضلاب شهرستان جاسک، با دادن وعده و وعید، در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: «پیرامون بررسی مشکل حقوق کارگران تصفیه‌خانه آب جاسک، با کارگران متقاضی جلسه گذاشتیم و قرار شد ۲ حقوق عقب‌افتاده به زودی پرداخت شود.»

کارگران معترض به دلیل شرایط بحرانی ویروس کرونا در استان هرمزگان از یک طرف و گرمای طاقت‌فرسای جاسک، از طرف دیگر، برای بیان خواسته‌ها و احقاق حداقل حقوق ماهانه خود، در مقابل ادارات مختلف، دست به تجمع اعتراضی زدند تا اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود فریاد کنند.

Share: