تجمع اعتراضی کارگران توزیع برق سراسر کشور نسبت به سطح پایین حقوق و دیگر مطالبات

روز سه‌شنبه ۲۶ اسفند ماه ۹۹، تجمع اعتراضی کارگران توزیع برق سراسر کشور نسبت به سطح پایین حقوق و دیگر مطالبات از جمله، تبعیض در پرداخت حقوق و عدم همسان‌سازی و حذف شرکت‌های پیمانکاری در برابر مجلس برگزار شد.

کارگران شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور، برای سومین بار در اسفند ماه ۹۹، برای به نمایش گذاشتن اعتراض خود نسبت به سطح نازل حقوق و عدم تبدیل وضعیت شغلی، در برابر مجلس تجمع کرده و خواستار همسان‌سازی حقوق و حذف شرکت‌های پیمانکاری شدند.

یکی از کارگران معترض توزیع نیروی برق در این تجمع اعتراضی گفت:‌ «من با سابقه بالای ۱۰ سال در شرکت توزیع برق کشور به صورت شرکتی استخدام شده‌ام و از تبدیل وضعیت ما خبری نیست.»

وی افزود: «حقوق یک نیروی رسمی شرکت توزیع برق، با سابقه و تخصص کمتر، حدودا ۳ برابر امثال بنده است، حال این که کار ما دقیقا یکسان است.»

این کارگر، در مورد درخواست خود و دیگر همکارانش گفت:

«ما از مسئولان اجرایی و قانون‌گذار کشور این انتظار را داریم که با توجه به سابقه کاری افراد، تبدیل وضعیت را بر اساس اولویت سابقه کاری انجام دهند و به این بی‌عدالتی‌های بوجود آمده پایان دهند.»

لازم به یادآوری است که روز سه‌شنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۹، صدها کارگر شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیـع نیروی برق سراسر کشور نسبت به تبدیل نشدن وضعیت شغلی و سطح پایین حقوق در برابر مجلس تجمـع اعتراضی برگزار نمودند.

کارگران شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور، در این تجمـع اعتراضی با برافراشتن پلاکاردهایی از جمله «کار مساوی، ولی حقوق نابرابر» و سردادن شعارهایی خواهان حذف آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، همسان‌سازی حقوق و مزایا و حذف شرکت‌های پیمانکاری شده بودند.

گفتنی است که ده‌ها هزار نفر از کارکنان و نیروهای فعلی شاغل در صنعت برق کشور، در استخدام رسمی دولت نیستند و شرایط حقوق آنها با این که وظیفه مشابه با نیروهای رسمی دارند، اما فاصله چند برابری پیدا کرده است.

پیش‌تر نیز روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۹، کارگران قراردادی شرکت‌های توزیع برق کشور برای انعکاس صدای اعتراض خود نسبت به سطح نازل حقوق و دیگر مطالبات ذکر شده، در برابر مجلس دست به تجمـع اعتراضـی زدند.

در این تجمع نیز به گفته کارگران، اعتراض آنها نسبت به عدم یکسان‌سازی حقوق، استخدام بدون آزمون و قطع دست شرکت‌های تامین نیرو عنوان شده بود.

Share: