تجمع اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته شهرداری آبادان نسبت به پرداخت نشدن ماه‌ها مطالبات

کارگران شاغل و بازنشسته شهرداری آبادان، روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۹۹، درادامه اعتراضات ادامه‌دار خود نسبت به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق، حق بیمه و مطالبات دیگر و وعده‌های بی‌نتیجه، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهرستان در استان خوزستان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران و بازنشستگان شهرداری آبادان در این خصوص گفتند: «علی‌رغم وعده مسئولان شهرداری آبادان مبنی بر پرداخت حقوق و حق سنوات کارگران و بازنشستگان این شهرداری در پایان هر ماه، تاکنون ۲ ماه مطالبات و حق سنوات ۲۰۰ نفر از کارگران بازنشسته پرداخت نشده است.»

کارگران معترض افزودند: «در چهار ماه گذشته فقط ۲ ماه مطالبات بازنشستگان پرداخت شده و شهرداری در پرداخت ۲ ماه دیگر تعلل کرده است؛ بازنشستگان شهرداری آبادان هر ماه مستمری بازنشستگی خود را با تاخیر دریافت می‌کنند و مشکلاتی در زمینه بیمه درمان مستقیم و تکمیلی خود نیز دارند.»

معترضین ادامه دادند: «کارگران این شهرداری فقط پایه حقوق فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه را دریافت کرده و حقوق تیر و مرداد را نیز هنوز دریافت نکرده‌اند؛ علاوه بر حقوق، چند ماه حق بیمه کارگران نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است.»

تجمع و اعتراض کارگران و بازنشستگان شهرداری آبادان همزمان است با اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله که روز شنبه اعتصاب‌شان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و وعده‌های پوچ، وارد هفته دوم شد.

همچنین روز شنبه کارگران شهرداری دشت آزادگان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه در مقابل فرمانداری دشت‌آزادگان در استان خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

Share: