تجمع اعتراضی کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی مشگین شهر

کارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان مشگین شهر مطالبات مزدی ۷ ماهه پرداخت نشده دارند.
روز پنجنشبه ۱۶ آبانماه ۹۸ شماری از کارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان مشگین شهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند.
به گفته کارگران شـرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان مشگین شهر، حدود ۹۰ نفر از کارگران خدماتی شهرداری که در اختیار شـرکت پیمانکاری هستند بیش از ۷ ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده‌اند. آنها می گویند شـرکت پیمانکار به بهانه عدم تخصیص و پرداخت بودجه از پرداخت دستمزدهای آنان خودداری می ورزد.
مسعود علی نریمانی، مدیر آب و فاضلاب روستایی شهرستان مشگین شهر در این خصوص گفت: «حدود ۹۰ نفر از نیروهای خدماتی که در اختیار شـرکت پیمانکاری هستند به مدت ۷ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.» وی افزود: «عدم تخصیص و پرداخت بودجه باعث شده تا شـرکت پیمانکاری امکان پرداخت حقوق کارگران در این مدت را نداشته باشد.»
نریمانی اظهار کرد: «براساس قرارداد منعقده با شـرکت پیمانکاری مقرر شده تا پس از وصول صددرصدی قبوض مشترکان آب و فاضلاب، سود حاصله به شـرکت تخصیص و پرداخت شود که عدم وصول کامل این قبوض منجر به پرداخت نشدن هزینه‌ها شده است.»
مشگین‌شهر سومین شهر بزرگ استان اردبیل در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان مشگین‌شهر قراردارد.
خاطر نشان می‌شود که از این پیشتر کارگران شاغل در شـرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان به خاطر مطالبات ۴ ماه دستمزد پرداخت نشده تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. یکی از این کارگران با بیان اینکه ۳ ماه حق بیمه‌شان نیز پرداخت نشده است، گفته بود: «ما نمی‌توانیم با امنیت و اطمینان خاطر کار کنیم که همین مسئله سبب سخت شدن محیط کار و افزایش استرس خانواده هایمان شده است.»

Share: