کارگران شرکت نفت و گاز شاغل در مناطق نفت خیز جنوب در اعتراض به برقراری شیفت کاری ۸ ساعته تجمع کردند. تعداد زیاد رفت و آمدها و مسافت طولانی در جاده‌های پرخطر برای عزیمت به محل کار، از اصلی‌ترین علت مخالفت این کارگران با شیفت‌های ۸ ساعته است. آنها می‌گویند مدیران این شرکت بدون در نظر گرفتن مشکل ما این تصمیم را گرفته‌اند.

بنا بر فراخوان قبلی، روز یکشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، کارگران شرکت نفت و گاز مناطق نفت خیز جنوبدر اعتراض به شیفت جدید کاری ۸ ساعته در برابر ساختمان ستاد این شرکت در اهواز دست به تجمع زدند. 

این کارگران در بخش عملیات و‌ بهره‌برداری شرکت‌های کارون و مارون، مسجد سلیمان و آغاجاری مشغول به کار هستند. آنها در رابطه با شیفت کاری ۸ ساعته اعتراض دارند.

معترضان که در زیرمجموعه شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب مشغول به کار هستند، خواهان ادامه شیفت‌های کاری ۱۲ ساعته شدند.

آنها می‌گویند شیفت‌های ۸ ساعته، موجب افزایش تعداد رفت و آمد و مسافت‌های طولانی در جاده‌های پرخطر برای رسیدن به محل کار را در پی دارد.

به گفته آنها افزایش تعداد سفرها در این جاده‌های ناایمن موجب خستگی و فرسایش جسمی کارگران می‌شود.

آنها خواهان تثبیت و استمرار شیفت ۱۲ ساعته و نوبت‌کار ۴ روز کار و ۴ روز استراحت شدند.

پیش‌تر روز چهارشنبه ۳۱ فروردین‌ماه نیز کارگران شرکت نفت و گاز آغاجاری، مسجد‌سلیمان و مارون با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار تثبیت ساعت کاری فعلی و عدم بازگشت به دوران قبل از کرونا شده بودند. آنها خواستار تثبیت نوبت کاری ۱۲ ساعته شدند. پیش از کرونا نوبت کار هشت ساعته (۱۲روز کار و ۴ روز استراحت بود). اما با شیوع کرونا نوبت کاری کارکنان شرکت نفت و گاز به ۱۲ ساعت تغییر کرد.

در این وضعیت کارکنان ۴ روز در کار و ۴ روز در استراحت می‌باشند. در حال حاضر مدیران شرکت  درصدد بازگشت زمان کاری به قبل از شیوع کرونا هستند. اما کارکنان خواستار تثبیت نوبت کاری ۱۲ ساعته می‌باشند.