تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر روز دوشنبه ۲۴ آذر ماه ۹۹، در اعتراض به مطالبات معوقه‌شان برگزار شد.

بیش از ۵۰ نفر از کارگران خدمات شهری و فضای سبز خرمشهر در اعتراض به سه ماه حقوق و مزایا، در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض شهرداری خرمشهر در رابطه با تـجمع اعـتراضی خود گفتند: «بیشتر کارگران شهرداری خرمشهر برای تامین هزینه زندگی با مشکل مواجه هستند و حدود ۳ ماه است حقوق و مطالبات خود را طلبکار هستند.»

کارگران افزودند: «در وضعیت کنونی گرانی بازار و وضعیت بیماری کرونا، بدون حقوق و نداشتن بیمه، برای درمان خانواده خود با مشکل مواجه هستیم.»

یکی از کارگران در تجمع اعتراضی کارگران شهرداری خرمشهر می‌گفت: «شما ممکن است مشکل را بفهمید ولی بچه من که نمی‌داند پول ندارم، بچه من که متوجه نمی‌شود، من باید در مقابل آنها خجالت بکشم.»

شهردار خرمشهر به تـجمع اعتـراضی کارگران شهرداری واکنش نشان داد و مدعی شد:

«مطالبات ۳ ماه این کارگران مربوط به ماه‌های گذشته و پیش از حضور من در شهرداری خرمشهر می‌باشد.»

منصور علوانی در ادامه افزود: «شمار کارکنان شهرداری بیش از هزار نفر است که ماهانه ۷۰ میلیارد ریال حقوق و دستمزد، غیر از حق بیمه باید به کارگران و کارکنان شهرداری پرداخت شود که این میزان هزینه با درآمدهای شهرداری خرمشهر همخوانی ندارد.»

وی درآمد ماهانه شهرداری از ارزش افزوده و جاری را بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد ریال عنوان کرده و ضمن وعده پرداخت دستمزد کارگران مدعی شد: «هم اکنون ۶۵ درصد حقوق آبان و ۳۰ درصد حقوق آذر پرداخت شده و بقیه حقوق کارگران تا پنجم یا ششم دی ماه پرداخت خواهد شد.»

لازم به یادآوری است که پیش از این نیز در ۵ مهر ماه ۹۹، کارگران خدمات شهری خرمشهر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌شان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان درست به تـجمع اعـتراضی زده بودند.

کارگران خرمشهر در آن زمان نیز گفته بودند که سه ماه حقوق و مزایای شغلی و ۶ ماه حق بیمه آنها پرداخت نشده است.

Share: