کارگران شهرداری رودبار با برپایی تجمع اعتراضی در برابر شهرداری این شهرستان خواهان پرداخت معوقات مزدی خود شدند. این تجمع روز یکشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار شد. کارگران شهرداری رودبار، ۵۵ نفر می‌باشند و تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری کار می‌کردند. آنها ۶ ماه مطالبات معوقه از سال گذشته تاکنون از شرکت پیمانکاری طلب دارند. مهمترین نگرانی کارگران شهرداری رودبار و سایر کارگرانی که با این شرکت همکاری داشتند، خروج پیمانکار، قبل از پرداخت مطالبات معوقه کارگران است.

این کارفرما تنها تا ۲۰ مهرماه قرارداد دارد و شهرداری در صدد تغییر پیمانکار است. وی در پاسخ مطالبات کارگران گفته است که وی منابع مالی برای پرداخت دستمزد‌ها را ندارد . به گفته کارفرما وی ۲ میلیارد تومان از شهرداری طلبکار است. کارگران در چند سال گذشته میزان زیادی از مزایا مزدی مانند حق سنوات و مرخصی خود را دریافت نکرد‌ه‌اند.

به گفته کارگران به غیر از معوقات مزدی سال جاری، ۴ ماه از دستمزد سال گذشته نیز طلبکار می‌باشند. این در حالی است که مطالباتی از سال ۹۲ تاکنون شامل سنوات، مانده مرخصی، اضافه کار و حق بیمه نیز از شهرداری طلبکار می‌باشند.

پاسخگو نبودن مقامات شهرداری به خواسته‌های کارگران

یکی از کارگران در رابطه با وضعیت بد معیشتی خود و همکارانش به دلیل پرداخت نشدن مطالبات معوقه‌شان می‌گوید:

«روز به روز بر بدهی‌های کارگران شهرداری رودبار افزوده می‌شود؛ ولی راه‌حل مناسبی از سوی مسئولان شهری مشاهده نمی‌کنیم… تصور ما این بود که مسئولان شهری و اعضای شورای شهر پیگیر وضعیت شغلی‌مان خواهند شد. در حال حاضر وضعیت مالی کارگران مناسب نیست و آنها از تامین معاش خود ناتوان شده‌اند.»

به دلیل سیاست‌های ضدکارگری دولت، شرکت‌های پیمانکاری، دست باز برای بستن هر قراردادی با کارگران دارند. بستن قراردادهای کوتاه مدت باعث شده، موقعیت قانونی کارگران بشدت پایین بیاید. پرداخت نکردن دستمزد و حق بیمه، ساعات طولانی کار، اخراج دسته جمعی، پایین آوردن دستمزد کارگران نمونه‌ای از عملکرد این شرکت‌ها است..