کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود و پاسخگو نبودن مسئولین صبح دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰در مقابل استانداری تجمع کردند. این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه و دستمزدهای عقب افتاده چندین مرتبه دست به اعتصاب زده‌ بودند. شهرداری کوت عبدالله از ۴ ماه قبل دستمزد آنها را پرداخت نکرده و از آبان ماه تاکنون حق بیمه آنها را به حساب مورد نظر واریز نکرده است.

یکی از کارگران شهرداری کوت عبدالله در رابطه با ده روز تجمع اعتراضی در مقابل استانداری می‌گوید:

« حدود ده روز است که دست از کار کشیده‌ایم. مسئولان کارون جواب ما را نمی‌دهند و ما در این ده روز برای اعتراض به اهواز رفتیم. از فرماندار و استاندار اهواز می‌خواهیم مشکل ما را حل کنند.»

حذف شرکت‌های پیمانکاری خواسته کارگران شهرداری کوت عبدالله

یکی از کارگران در اعتراض به سکوت مسئولین در رابطه با عملکرد پیمانکاران می‌گوید:

«اگر شهرداری و شورای شهر نمی‌توانند بر عملکرد پیمانکار نظارت کنند و حق و حقوق ما را از آن‌ها بگیرند، پیمانکاران را حذف کنند….تاوان کمبود بودجه‌ی شهرداری را کارگران نباید بدهند. هر کارگری کار می‌کند تا حقوق بگیرد، ما کار می‌کنیم اما نه حقوق‌مان را کامل می‌دهند و نه حق بیمه‌ی ما را کامل پرداخت می‌کنند.

کارگران شهرداری کوت عبدالله تنها راه نجات خود از این وضعیت را تبدیل وضعیت و حذف شرکت‌های پیمانکاری می‌دانند. آنها از مسئولین خواهان بستن قرارداد مستقیم با شهرداری هستند. زیرا شرکت‌های پیمانکاری عملا نقشی در ارائه خدمات به شهروندان ندارند و تنها به استثمار کارگران مشغول هستند.

پرداخت نشدن دستمزدهای عقب‌افتاده عمده‌ترین مشکل کارگران

پرداخت نشدن دستمزدهای عقب‌افتاده از مشکلات عمده کارگران است. بدلیل رکود اقتصادی و عدم نظارت کامل بر کارفرما، ندادن حقوق به یک روال عادی درآمده است. این درحالی است که طبق قانون، کارفرما موظف است، حقوق کارگران را بصورت کامل پرداخت کند. اجرا نشدن قوانین نیم‌بند کارگری در این نظام، دست باز به کارفرما برای استثمار هرچه بیشتر کارگران می‌دهد. کارگران در سایه این حاکمیت همه سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند. اعتراضات مستمر آنها برای احقاق حقوق‌شان در یک نقطه به اعتراضات گسترده تبدیل خواهد شد. این اعتراضات می‌تواند به جرقه‌ای برای گسترش اعتراضات مردمی تبدیل شود.