تجمع اعتراضی کارگران لاستیک پارس برای چندمین روز متوالی

روز شنبه ۹ اسفند ماه ۹۹، تجمع اعتراضی کارگران لاستیک پارس واقع در ساوه، برای چندمین روز متوالی ادامه داشت و در محوطه این مجتمع برگزار شد.

کارگران لاستیک پارس، نسبت به عدم پاسخگویی مدیران این مجتمع در خصوص صندوق پس‌انداز معترض هستند و برای چندمین روز متوالی به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند.

به گفته منابع کارگری در ساوه، کارگران لاستیک پارس از ادامه چندین روزه اعتراض خود خبر داده و گفته‌اند:‌ «بیش از ۵ روز است که در اعتراض به موضوع صندوق پس‌انداز، دست از کار کشیده و در محوطه مجتمع دست به تجمع اعتراضی زدیم.»

کارگران لاستیک پارس ساوه درباره مطالبات خود می‌گویند: «موضوع از این جا آغاز شد که طبق اساسنامه شرکت، صندوقی شکل گرفته بود که هر ماه ۳ درصد از حقوق کارگر کسر می‌شد و کارفرما نیز به همان مقدار به صندوق اضافه می‌کرد تا به اعضا وام بدهد.»

آنها افزودند: «با واگذاری شرکت به بخش خصوصی در سال ۹۷،  وام‌ها قطع شد ولی هر ماه باز از حقوق کارگران کم می‌شد تا این که به درخواست شورای کارگری مبنی بر تسویه صندوق، جواب واضح و شفافی داده نشد.»

این کارگران ادامه دادند: «در نهایت به این نتیجه رسیدیم صندوقی که وام نمی‌دهد دیگر چرا باید هر ماه از کارگران پول کم کند؛ لذا درخواست کردیم که صندوق را جمع کرده و با اعضاء تسویه حساب نمایند که کارفرما این کار را به زمان اتمام کار و بازنشستگی واگذار کرد.»

به گفته کارگران لاستیک پارس ساوه، در نهایت پس از اختلاف به وجود آمده، مدیر مجتمع مدعی شد من از وقتی شرکت را تحویل گرفته‌‌ام صندوق را تسویه می‌کنم و پیش از آن به من ربطی ندارد.»

یک کارگر لاستیک پارس می‌گوید:

«این بدین معنی است که بنده که ۱۵ سال سابقه دارم، فقط برای حدود سه سالی که ایشان شرکت را خریده، سهم کارگر را دریافت خواهم کرد و ۱۲ سال قبل به ایشان مربوط نیست! حال آنکه در واگذاری شرکت همه چیز قید شده است و باید پاسخگو باشند.»

این کارگر افزود: «چه طور سرمایه و سود شرکت را می‌خواهند، ولی نسبت به بدهی و دیون شرکت مسئولیتی ندارند! حساب کنید از سال ۸۳ یا ۸۵ از ما پول کسر شده و به صندوق پس‌انداز ریخته شده و با در نظر گرفتن تورم این سال‌ها، اگر این پول را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کردیم، امروز چقدر سرمایه داشتیم؛ اما اکنون حاضر نیستند حتی پول خودمان را پس بدهند، سهم کارفرما پیشکش!»

Share: