«ای پشت میز نشسته، گرسنه‌ایم و خسته»؛ این شعار کارگران لوله سازی خوزستان در اعتراض به اخراج غیرقانونی آنها در برابر استانداری خوزستان است. این کارگران در بدترین وضعیت معیشتی بدون حقوق به حال خود رها شده‌اند. آنها بارها با تجمع در برابر کارخانه و استانداری خواهان برگشت به کار شده‌اند. اما هیچ‌یک از مسئولان حاضر به شنیدن صدای آنها نشده است.

روز پنجشنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، کارگران لوله سازی خوزستان به‌دلیل بیکاری برای چندمین بار در برابر استانداری تجمع کردند. این کارگران که چندی قبل از این شرکت اخراج شده بودند، بنری در دست داشتند. روی این بنر نوشته شده بود: «کار بی‌عدالتی، تبعیض مسئولین خوزستان، ما همه حق زندگی داریم. این حق را از ما نگیرید! کارگران بیکار شده لوله سازی خوزستان.»

شرکت لوله سازی خوزستان ظرف دو سال گذشته بعد از واگذاری به بخش خصوصی به‌دلیل بدهی‌های بالا از سوی مدیریت آن تعطیل شد. این شرکت به بهانه نبود تولید، از پرداخت حقوق کارگران و کارکنان بیکار شده خودداری کرد.

مدیریت شرکت لوله سازی خوزستان به‌منظور اختلاس پول‌های کلان، به جای راه‌اندازی دوباره شرکت، اموال و تجهیزات آن را فروخت.

کارگران بیکار شده این شرکت بارها در برابر استانداری دست به تجمع زده‌اند. اما نتوانستند به حقوق‌های عقب‌افتاده خود دست یابند.

به گفته کارگران، دیگر از هزاران دستگاه و ماشین آلات این کارخانه اثری نمانده است. صاحبان آن با فروش قطعات پایه‌ای، کارخانه لوله سازی خوزستان و انتقال آنها به استانی دیگر، همه رویا‌های کارگران این کارخانه برای بازگشت دوباره به کار را بر باد داده‌اند.