تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن کامل حقوق ماهانه

روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه که هم اکنون شاغل در واحد صنعت نیشکر می‌باشند، در اعتراض به پرداخت نشدن کامل حقوق ماهانه خود،‌ داخل کارخانه با متوقف کردن کار برگزار شد.

کارگران شاغل در نیشکر هفت‌تپه که از ۲ روز پیش در اعتراض به سر می‌برند اعلام کردند: «بعد از گذشت چندین روز از اعتراض ۷۳ روزه کارگران برای وصول مطالبات مزدی و دیگر مطالبات از جمله خلع‌ید خصوصی‌سازی، وقتی با بی‌‌توجهی به پرداخت مطالبات‌مان روبرو شدیم، ناچار شدیم از روز شانزدهم، کار در کارخانه را متوقف کنیم تا شاید صدایمان به گوش مسئولان برسد.»

کارگران معترض می‌گویند: «دو ماه از مطالبات مزدی مربوط به خرداد و مرداد ماه سال جاری خود را در حالی طلب داریم که قرار بود ۱۰ شهریور ماه، کارفرما طبق روال گذشته یک ماه حقوق به کارگران بپردازد؛ اما در ادامه کارگران درباره نحوه محاسبات حقوقی در ایام اعتراض با کارفرما اختلاف نظر پیدا کردند.»تجمع اعتراضی کارگران ن

به گفته کارگران، مطالبات ۲ ماه خرداد و مرداد ماه سال ۹۹ که کارفرما وعده آن را داده بود تا ۱۰ شهریور ماه، یک ماه را واریز کند، اما به دلیل تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه و اعتصاب آنها در این دو ماه، با کارفرما اختلاف نظر پیدا کرده و پرداخت نکرده است.

یکی از کارگران در این رابطه می‌گوید:

«مسئول مالی شرکت به نقل از کارفرما گفته به کارگرانی که در روزهای اعتراض پیگیر مطالبات صنفی خود بوده و کار نکرده‌اند، حقوق کامل پرداخت نمی‌شود و از میزان اضافه‌کاری‌های آنها کسر خواهد شد.»

وی افزود: «به همین دلیل کارگران در واکنش به ادعای کارفرما، کار در کارخانه را متوقف کرده‌اند و معتقدند که مطالبه‌گری صنفی آنها قانونی است و کارفرما طبق قانون و عرفی که از سال‌های دور در هفت‌تپه حاکم بوده، موظف به پرداخت حقوق کامل به همراه اضافه‌کاری آنها در روزهای اعتراض است.»

به گفته این کارگر، در حال حاضر ۸ روز از موعد پرداخت حقوق کارگران گذشته و کارفرما کمبود منابع مالی را دلیل پرداخت نکردن حقوق‌ها عنوان می‌کند.

لازم به یادآوری است که روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه ۹۹، هشتاد و ششمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه با حضور کارگران غیرنیشکری در مقابل فرمانداری شوش برگزار شد.

کارگران اخراجی غیرنیشکری، پس از به تعلیق درآمدن اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، به اعتراض خود ادامه دادند و روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه نیز، هشتاد و هفتمین روز اعتصاب با حضور همین کارگران، در مقابل فرمانداری شوش برگزار شد.

کارگران اخراجی غیرنیشکری، خواهان بازگشت به کار و تبدیل وضیعت قراردادی خود به قرارداد دائم هستند. این تجمع اعتراضی همراه با اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه که داخل کارخانه مشغول به کار بوده‌اند، تا رسیدن به خواسته‌هایشان ادامه دارد.

Share: